Den 18 september, dagen före kyrkovalet, skulle Alternativ för Sverige kampanja i Sjöbo genom att träffa väljare och bjuda på fika. Men ansökan saboterades av tjänstemannen André Blohmé på kommunen, som vägrade att svara på förfrågan från polisens tillståndsenhet före utsatt tid. Dagen före mötet skulle äga rum, nekade han istället tillstånd och vägrade – trots uppmaning från polisen – att kontakta Alternativ för Sverige. Därefter gjorde han sig oanträffbar genom att gå på helgledighet. 

När mötet skulle hållas väntade två poliser vid torget och förde partiledare Gustav Kasselstrand åt sidan. De polisanmälde honom för brott mot ordningslagen med hänvisning till att han saknade tillstånd för mötet.

André Blohmés blockering av mötet resulterade i att två poliser väntade på torget i Sjöbo för att omedelbart polisanmäla Gustav Kasselstrand för brott mot ordningslagen när han anlände.

Gustav Kasselstrand meddelar nu att han JO-anmäler André Blohmé på Sjöbo kommun för att medvetet ha blockerat ett grundlagsskyddat möte.

– André Blohmé har under handläggningen av vårt ärende på flera sätt blockerat mötet från att hållas. Det resulterade i att jag blev polisanmäld för brott mot ordningslagen. Blohmé valde först att inte svara på polisens remiss i tid, och när han dagen efteråt nekade oss tillstånd så vägrade han dessutom att kontakta partiet trots att polisen uppmanade honom att göra det. I media ljuger han nu rakt ut om omständigheterna, genom att påstå att det var AfS som misskötte processen och att vi inte återkom till honom. Båda påståenden är direkt felaktiga. Med anledning av det haveri Blohmé uppvisat från början till slut har jag idag valt att lämna in en JO-anmälan mot honom. 

Läs hela redogörelsen, i kronologisk ordning, som visar hur Sjöbo kommun medvetet blockerade  AfS rätt till ett grundlagsskyddat möte. 

Lyssna på samtalet där Gustav Kasselstrand ringer upp André Blohmé.