Som ett resultat av att Alternativ för Sverige tog mandat i kyrkomötet och i flera stift, har Svenska kyrkan betalat tillbaka partiets kostnader för valsedlar. Totalt uppgår återbetalningen till närmare 150 000 kronor, vilket nu läggs i valfonden för riksdagsvalet. Om partiet får minst en procent av rösterna i riksdagsvalet nästa år, återbetalas valsedelskostnader på drygt en halv miljon kronor och partiet får valsedlar utlagda i alla vallokaler i framtida val.

Svenska kyrkans regler innebär att nya nomineringsgrupper, som Alternativ för Sverige, själva tvingas betala alla sina valsedlar medan de grupper som redan är invalda får valsedlarna betalda av kyrkan.

Därför tvingades Alternativ för Sverige under sommaren att betala stora summor för att få valsedlar tryckta och levererade. Kyrkans regler innebär dock att alla grupper som tar mandat i kyrkomötet, får kostnaden återbetald i efterhand. Alternativ för Sverige har nu återfått kostnaden för alla valsedlar som trycktes till kyrkomötesvalet. Kostnaden uppgår till 112 475 kronor. Även kostnaden för valsedlarna till de stiftsfullmäktige där partiet tog mandat – Stockholm, Göteborg och Visby – har återbetalats på 35 760 kronor. Totalt har således 148 235 kronor återbetalats till partiet. Hela denna summa har tillförts partiets insamling till riksdagsvalet, som nu nått upp till drygt 350 000 kronor av målet på en miljon.

Gustav Kasselstrand, partiledare, kommenterar:

– Kyrkans regler är märkliga och handlar troligen om att motarbeta nya nomineringsgrupper från att kandidera – risken är stor att man tvingas betala kostnaden på egen hand. Samtidigt får alla nomineringsgrupper som redan är invalda sina valsedlar betalda på förhand. Tack vare att vi blev invalda får vi nu tillbaka hela kostnaden, vilket innebär ett välkommet tillskott till den miljoninsamling vi nu genomför inför de allmänna valen.

– I riksdagsvalet finns liknande diskriminerande regler där nya partier själva tvingas betala sina valsedelskostnader. Etablerade partier, med över en procent av rösterna, får gratis valsedlar enligt den så kallade “fria kvoten”. Valsedlarna läggs även ut automatiskt i alla tusentals vallokaler, vilket nya partier själva måste ombesörja. 

– Om Alternativ för Sverige når minst en procent i riksdagsvalet innebär det tre tunga fördelar: våra valsedelskostnader på omkring en halv miljon kronor återbetalas retroaktivt, vi får gratis valsedlar i kommande val, och valsedlarna läggs ut i landets cirka 6000 vallokaler.

För mer information,

press@alternativforsverige.se