Alternativ för Sverige har gått igenom samtliga EU-ärenden som avgjorts i riksdagens olika utskott under mandatperioden 2014–2018. Totalt handlar det om 324 subsidiaritetsprövningar som partiet gått igenom. Resultaten är nedslående för alla miljoner svenskar som är skeptiska till maktförskjutningen till Bryssel. Samtliga partier har godkänt en överväldigande majoritet av EU-förslagen.

EU skickar alla sina lagförslag till de nationella parlamenten för att ge dessa en chans att invända om förslaget bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen (att syftet med lagen bättre kan uppnås på nationell nivå istället för i EU:s regi).

Subsidiaritetsprövningen är det enda sättet som nationella parlament kan påverka eller stoppa ett lagförslag från EU.

Trots att samtliga riksdagspartier säger sig vara kritiska till olika saker inom EU, har de godkänt en klar majoritet av lagförslagen; för vissa partier så mycket som 100 % av alla EU-lagar.

Riksdagens två EU-kritiska partier godkänner huvuddelen av EU-förslagen

Riksdagens två mest profilerade EU-kritiska riksdagspartier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, har även de godkänt en huvuddel av alla EU-förslag. Sverigedemokraterna har godkänt 74 % – eller 240 av 324 – av alla EU-förslag Vänsterpartiet har godkänt hela 88 % av alla EU-förslag.

Resultat

Andel av subsidiaritetsprövningarna där partierna inte reserverat sig:

SD 74,07%
V 88,27%
M 96,30%
L 96,30%
S 95,99%
C 96,30%
MP 95,99%
KD 96,30%

Hela listan med ärenden hittar du här!

Kommentarer

Gustav Kasselstrand, partiledare och toppkandidat till Europaparlamentet, kommenterar:

– Det är anmärkningsvärt att så många av partierna, förutom i några undantagsfall, försuttit möjligheten att markera mot EU:s ständigt ökande makt. Det visar att Sverige idag inte har ett enda EU-kritiskt parti, utan att alla riksdagspartier låter Bryssel stifta våra lagar helt utan något motstånd.

– Jag tycker inte att man som V eller SD kan kalla sig EU-kritiska, när man i riksdagen släpper igenom 88 % respektive 74 % av alla dumheter som kommer från Bryssel. Det är ett svek mot deras väljare, som faktiskt förväntade sig något annat. Det ska dessutom sägas att många av de ärenden vi granskat behandlades i riksdagen under tiden båda partierna sade sig vilja lämna EU. Hur i hela friden kan man då sitta i riksdagen och godkänna maktförskjutning till samma union som man då ville lämna?

– Den här granskningen har vi som parti gjort eftersom pressen uppenbarligen inte tycker att väljarna ska få reda på hur våra politiker ger bort makten till byråkraterna i Bryssel. Det belyser tyvärr hur nedtystad EU-debatten blivit i Sverige. Jag är övertygad om att om fler såna här granskningar gjordes, så skulle EU-motståndet snabbt öka i Sverige igen.

– Det är ironiskt att KD går till val med sloganen “Make EU lagom again”, samtidigt som man knappt motsatt sig en enda lag från EU i Riksdagen. Ett mer klockrent exempel på falsk marknadsföring kan jag inte tänka mig – man ljuger i princip rakt i ansiktet på väljarna. Det enda parti som faktiskt varit ärliga är faktiskt Liberalerna, som inte hymlar med att de vill skapa en EU-monsterstat.

För mer infortmation
press@alternativforsverige.se

Så har vi granskat besluten

Alternativ för Sverige har begärt ut en lista över samtliga subsidiaritetsprövningar som gjorts under mandatperioden 2014–2018 i riksdagen. Totalt handlar det om 357 EU-förslag som prövats av riksdagen. Av dessa har 33 subsidiaritetsprövningar inte kunnat hittas i utskottsprotokollen från riksdagen, vilket gör att undersökningen baseras på de 324 subsidiaritetsprövningar där protokoll finns.

För att ett parti ska motsätta sig ett EU-förslag krävs det att partiet yrkar på att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. I de fall en majoritet i utskottet är för förslaget, krävs det att partiets representanter då lämnar en reservation mot detta.

I vissa fall har utskotten som helhet yrkat på att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. I de fallen har samtliga partier räknats som att de är emot förslaget.