Partiet har under pågående kris erhållit en donation omfattande ett parti andningsskydd. Partiet kommer att dela ut andningsskydden till personal på äldreboenden i Stockholmsområdet i syfte att minska risken för smittspridning hos äldre, som är den mest utsatta riskgruppen.

Den kommande tiden kommer frivilliga från Alternativ för Sverige att åka ut till äldreboenden i Stockholmsområdet för att skänka dessa andningsskydd till personalen. Tips om vilka äldreboenden där behovet av dessa skydd är som störst mottages tacksamt till krishjalp@alternativforsverige.se. Tillhör du själv personal på ett sådant äldreboende mottar vi gärna dina kontaktuppgifter.

Utdelningen av andningsskydden kommer att ske av aktivister och medlemmar i Alternativ för Sverige.

Är du, eller någon som du känner, i behov av annan krishjälp, så som livsmedelsinköp? Mejla in till ovan mejl så kommer partiet att göra sitt yttersta för att aktivister och medlemmar i ditt närområde ska kunna hjälpa dig.

– Vi startade partiet för att hjälpa Sverige. Vi kritiserar med rätta regeringens långsamma agerande, men det hjälper inte människor i nöd här och nu. Jag vet att partiets aktivister och medlemmar kan och vill hjälpa till, och jag kommer som partiledare att göra mitt yttersta för att leda partiets krishjälp, säger Gustav Kasselstrand.