Dagarna efter riksdagsvalet skickade Alternativ för Sverige ut en enkät till partiets samtliga registrerade aktivister. Enkäten syftade till att utvärdera vad som gått bra och mindre bra under valrörelsen, och hur viljan att engagera sig framöver ser ut.

Totalt svarade 424 aktivister på enkäten. Resultatet visar att aktivisterna upplever att organisationen överlag fungerat mycket bra. Aktivisterna lyckades blada i flera miljoner valsedlar i partiets valfolder och ytterligare flera miljoner valsedlar delades ut i tusentals förtidsröstningslokaler samt vallokaler på valdagen.

Gott samarbete med kretsansvarig

Partiet arbetade under våren och sommaren hårt med att få kretsansvariga till landets alla valkretsar. Kretsansvariga ansvarade för att distribuera profilprodukter, valfoldrar, valsedlar till aktivister över hela valkretsen samt organisera utåtriktad kampanjverksamhet. Aktivister och kretsansvariga är således ryggraden i partiets kampanjverksamhet. Trots de utmaningar som fanns i att tillsätta kretsansvariga över hela landet, visar enkäten att arbetet överlag fungerat bra. En majoritet (53%) av alla aktivister blev kontaktade inom någon/några dagar. 29% blev kontaktade inom en månad.

På frågan om hur aktivisterna upplevde kontakten med sin kretsansvarige i en skala mellan 1-6 (där 6 är högsta betyg) är medelvärdet 4,5.

På frågan om aktivisten fick den information som han/hon behövde är medelvärdet 4,4.

Hög aktivitetsnivå

Av de aktivister som svarat på enkäten har nästan en tredjedel deltagit i över 10 aktiviteter. Endast 12% av de svarande säger sig inte ha deltagit på någon enda aktivitet.

Positiv erfarenhet av aktivistrollen

När det gäller hur aktivisterna upplevt sin roll ger hela 41% maximalt betyg (6). Medelvärdet är 4,7, ett mycket gott betyg.

Stort stöd för valfoldern

Alternativ för Sveriges välkända valfolder “Dags att åka hem…” får även den ett högt betyg av aktivisterna. Nästan hälften ger den maximalt betyg (6). Medelvärdet är 5,1.

Allmänna synpunkter

Hundratals och åter hundratals fritextsvar har inkommit där aktivisterna delar med sig av vad de tycker fungerat bra och vilka saker som kan förbättras till nästa valrörelse, till exempel hur vi kan lyckas göra partiet och dess politik känd till ännu fler. Alla dessa kommentarer är mycket värdefulla för planeringen framöver!

Engagemanget är intakt - över 95% positiva till att fortsätta

På den sista, och kanske allra viktigaste frågan, om man kan tänka sig att vara aktivist även i EU-valet 2019 svarar 75% “ja” och 21% “troligen”. 19 stycken - färre än 5% av dem som svarat på enkäten - svarar nej på frågan.

Gustav Kasselstrand,
Partiledare

Per Sefastsson,
Ansvarig för aktivistorganisationen