Idag lanserar Alternativ för Sverige sidan vadkostar.eu som synliggör Sveriges EU-avgift i realtid. Genom att sprida kunskap till allmänheten om medlemskapets svindlande kostnad vill partiet bilda opinion för ett svenskt EU-utträde.

På den nya sidan vadkostar.eu finns en EU-tickare som i realtid visar kostnaden för det svenska medlemskapet i unionen. I år betalar Sverige 42 miljarder kronor till Bryssel. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Sverige är en av unionens största nettobetalare, men trots detta pågår nästan ingen debatt om avgiften. Syftet med vår kostnadstickare är att ge en omedelbar bild av hur illa situationen är. Nu kan man i realtid se hur pengarna tickar iväg i en rasande takt, drygt 1300 kronor i sekunden. Varje dag kostar EU en bra bit över 100 miljoner kronor. Det här är pengar som skulle kunna gå till fattigpensionärer, barnfamiljer och många andra svenskar som har svårt att få ihop sin tillvaro.

Ett annat sätt att göra avgiften mer konkret är att jämföra den med andra kostnader:

– Vår filosofi har alltid varit att ställa grupp mot grupp, eftersom resurserna är begränsade. Vi väljer därför att ställa EU-avgiften i relation till satsningar som vi vill göra, men som politikerna alltid säger att det saknas pengar till. Vi kan enkelt visa att indragen EU-avgift räcker till att finansiera fri tandvård, höjd garantipension och sänkt bränsleskatt – och efter dessa reformer har vi fortfarande flera miljarder över. Beräkningarna kommer från Riksdagens utredningstjänst (RUT).

Alternativ för Sverige är det största partiet som förespråkar EU-utträde:

– Inget riksdagsparti vill att Sverige ska vara självständigt, men det vill vi. Vi är den i särklass starkaste rörelsen för EU-utträde. Det är en kärnfråga för oss, och inte något som vi bara driver vart femte år när det är EU-val. En röst på oss, är en röst för Swexit.

För mer information, kontakta press@alternativforsverige.se