Har du vad som krävs för att företräda Sveriges nästa riksdagsparti?

Som ett led i Alternativ för Sveriges strategi att vara en rörelse där kompetens premieras och lyfts fram, inleder partiet idag en öppen process där den som delar partiets grundläggande värderingar kan ansöka om att bli riksdagskandidat för partiet i valet den 9 september.

Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar:

Alternativ för Sverige vill att politiken i allmänhet ska premiera kompetens i större utsträckning än idag. För oss som ett nytt parti är det också viktigt att vi vågar använda nya metoder som de gamla partierna aldrig skulle göra. De gamla partierna genomsyras av en destruktiv vänskapskorruption där positioner går till de som befunnit sig tillräckligt länge i partiets interna ankdamm. Det är inte ovanligt att deras företrädare aldrig haft ett jobb utanför politiken. Därför är det heller inte konstigt att verklighetsfrånvända idéer får fäste hos partierna när deras företrädare vanligtvis tillbringat ett helt liv i politikens skyddade verkstad.

Alternativ för Sverige välkomnar kompetens utifrån och avvisar den snäva åsiktskorridor och vinande partipiska som finns i gammelpartierna. Vi är övertygade om att ett parti blir starkare med en öppen och tillåtande partikultur och ett bredare åsiktsspektrum hos företrädarna. Så länge man sympatiserar med partiets politik och inriktning i stort uppmuntrar vi våra riksdagskandidater att tycka och tänka fritt.

Om du är intresserad av att kandidera till riksdagen för Alternativ för Sverige ska du skicka ett personligt brev (max en A4-sida) där du motiverar varför du skulle vara en god kandidat. Bifoga även ett CV.

Alternativ för Sverige vill ha din ansökan senast torsdag den 5 april. Skicka ansökan per e-post till kandidatur@alternativforsverige.se och ange “Ansökan om kandidatur” som rubrik. Vi kommer att kontakta alla kandidater efter att ansökan kommit in.

Vi ser fram emot din ansökan!