Som ett led i partiets planering inför riksdagsvalet 2022 genomför partiledningen nu en utvärdering av vårens EU-val. Gustav Kasselstrands tankar om EU-valrörelsen har tidigare skickats ut på e-post till alla medlemmar.

Alternativ för Sverige fick i EU-valet 19 178 röster, vilket motsvarar 0,46 % av alla röster. Detta bör jämföras med riksdagsvalet 2018 då partiet fick 20 290 röster vilket då motsvarade 0,31 % av de giltiga rösterna. Hur många av de som röstade på partiet i EU-valet, som också röstade på oss i riksdagsvalet, är förstås omöjligt att säga. Vår uppfattning är att det kan vara ett ganska stort antal nytillkomna väljare, som i riksdagsvalet röstade på Sverigedemokraterna men nu till slut tog steget över till Alternativ för Sverige. 

Att Alternativ för Sverige nästan trumfar antalet röster i detta val som i riksdagsvalet är ett styrketecken. Detta eftersom valdeltagandet i riksdagsvalet var 87 procent, medan det i EU-valet bara vara 55 procent. Alla riksdagspartier, förutom Miljöpartiet, tappar en mycket stor andel av sina röster i EU-valet jämfört med riksdagsvalet.

Eftersom många EU-negativa väljare - alltså våra egna sympatisörer - stannar hemma på valdagen - borde vårt valresultat nu indikera att partiet har växt även på nationell nivå och att vårt resultat i ett riksdagsval skulle vara högre än i höstas. 

Självklart skulle vi ha varit mer nöjda med valresultatet om partiet hade lyckats passera en procent redan i detta val, men en ökning till 0,46 procent visar ändå att partiet växer och att vi är här för att stanna. Inför riksdagsvalet om drygt tre år bör det alltså finnas mycket goda möjligheter för partiet att växa kraftigt.

Partiets större valanalysarbete har pågått sedan efter valet. Till exempel har en enkät skickats till alla kretsansvariga, som fått ge sin bild av hur deras verksamhet fungerat och vad som kan förbättras. Resultatet visar också att samtliga av dessa svarar ja eller troligen på frågan om de vill fortsätta som kretsansvariga.

Nu genomför vi en enkät riktad både till de som röstade på partiet, och de som inte röstade på partiet. Vi är övertygade om att vi har många sympatisörer som valt att inte rösta på oss och vill ta reda på varför. Att omvandla sympatier till röster är självklart en av de absolut viktigaste uppgifterna partiet har.

Här hittar du enkäten! 

Alla svar är helt anonyma. Partiet kan inte se vem som svarat.