Alternativ för Sverige höll EU-valkickoff i Köpenhamn i lördags. Idag torsdag drar EU-valsturnén igång i Skåne med budskapet ”Ta tillbaka makten – Sverige ut ur EU!”. Partiet håller vårens första torgmöte på Stortorget i Helsingborg klockan 12:00. 

Partiet ämnar, precis som under sensommarens återvandringsturné, att ha torgmöten över hela landet. Under vårens frihetsturné kommer huvudbudskapet handla om varför Sverige måste lämna EU. Partiets två toppkandidater i valet, Gustav Kasselstrand och Mikael Jansson, kommer att närvara på alla torgmöten, och dessutom flera andra företrädare.

Mikael Jansson kommenterar:

– Det är viktigt att EU-motståndare får representation i Europaparlamentet. Taktiken att bojkotta valet har inte fungerat. Det har bara lett till att en EU-federalist tagit den plats som en EU-motståndare borde ha haft. Resultatet är att EU-debatten idag helt har tagits över av federalister samtidigt som EU-motståndarna blivit nedtystade.

Nytt för i år är också att partiet bjuder in till ”öppet hus”, där allmänheten bjuds in för att få möjlighet att lära känna partiets företrädare och ställa frågor till dessa. 

Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Såväl torgmöten som öppet hus kommer att livesändas på partiets sociala medier. Detta i enlighet med partiets filosofi om att ha maximal direktkontakt med väljarna, när medier tystar ned partiet eller ljuger i sin rapportering. Det hände flera gånger den senaste valrörelsen, och livesändningen kunde då motbevisa medias befängda rapportering. Vi har ingenting att dölja utan eftersträvar öppenhet och ärlighet gentemot det svenska folket. 

Partiets turnéschema hittar ni här. Schemat är inte fullständigt än utan uppdateras löpande. 

För mer info,press@alternativförsverige.se