Genmäle till artikeln “Rektor kritiseras för värdeord om högerextremt parti”. Borås Tidning har nekat publicering av texten.

Varken höger eller extrema - vi kräver att bli behandlade som alla andra partier!

Söndagen den 7 mars kan vi i BT läsa en artikel med rubriken “Rektor kritiseras för värdeord om högerextremt parti”. Som företrädare för Alternativ för Sverige (AfS) noterar vi att det är vårt parti som avses. Vårt parti bildades i mars 2018 och snabbt anslöt flera riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna. Vårt land står idag inför problem man för ett par decennier sedan aldrig trodde var möjliga. Ingen kan idag förneka detta. För att komma till rätta med de här problemen krävs omfattande politiska åtgärder. Det är inte extremt, utan det extrema är situationen i Sverige idag.

Ett sätt att opinionsbilda för att kunna påverka politiken är skolbesök. Det är vår grundlagsskyddade rättighet att, precis som andra partier kunna dela ut flygblad på allmän plats och opinionsbilda för vår politik. Vi var med under skolbesöket utanför Kunskapskällans gymnasium i Herrljunga under slutet av november. Dessutom tog vi initiativet till att JO-anmäla skolan och dess rektor efter vårt besök. Det var ett enkelt beslut. Som rektor har man ett stort ansvar att uppträda korrekt och vara neutral i partipolitiska frågor.

För det är inte rimligt att en rektor skickar ut e-post till sina elever och baktala ett parti som går emot ens privata åsikter. Kan man inte hålla sig neutral i sådana frågor skall man heller inte vara rektor, vilket Thereze Gunnarsson visat med all önskvärd tydlighet. För tänk er om situationen varit den omvända, d.v.s. att hon agerat med samma kraft och avståndstagande mot exempelvis Vänsterpartiet. Då hade hon sannolikt inte fått vara kvar som rektor.

Det är å ena sidan bra att Bildningsnämnden riktar kritik mot hur vårt parti beskrevs i det mail rektorn skickade ut till eleverna inför vårt besök. Men samtidigt förnekar man att elever hindrats från att ta emot material från vårt parti. Detta trots att tre elever vittnade om hur skolpersonal beslagtog deras flygblad när de kommit in i byggnaden. En av eleverna ställde även upp på en filmad intervju med oss och berättade om hur man tagit flygblad ur handen på honom. Vi såg även hur personal kom ut och hämtade in elever som stod och pratade med oss under sin rast. Det finns gott om vittnen, så förhoppningsvis gör JO en annan bedömning än Bildningsnämnden.

Mattias From (AfS)
Christian Peterson (AfS)
Mattias Dahlgren (AfS)