Skrämselpropagandan från ”experter” vad som skulle ske med Storbritannien när de valde att lämna EU har slagit fel. Istället för ekonomiskt kaos har den brittiska ekonomin gått bättre än förväntat. Nu påstår ”experterna” att det ekonomiska kaoset kommer efter att de formellt lämnat unionen, men likväl som de tidigare domedagsprofetiorna slog fel kommer även dessa att visa sig felaktiga.

Lissabonfördraget som ratificerades av politikerna utan folkomröstning 2009 har inneburit att ytterligare makt har flyttats från svenska riksdagen och kommuner till den icke-folkvalda EU-byråkratin. För att dessutom befästa Sverige som EU-land valde politikerna att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen - även detta skedde utan folkomröstning. Sverige betalar enorma summor till EU, i år hela 39,5 miljarder brutto. Dessa miljarder hade behövts i svensk välfärd, till polisen, försvaret och infrastruktursatsningar. Vad får vi tillbaka? Knark- och vapensmugglingen underlättas, konsekvenserna ser vi dagligen med det eskalerande antalet skjutningar. Lönedumpning och utländskt tiggeri har blivit vardag. Terrorister rör sig idag med lätthet genom hela Europa. Migrationskaoset i Sverige har möjliggjorts genom de nedmonterade gränser som EU innebär.

Innan Sverige formellt blev en del av EU var Sverige ett fungerande exportland. “Made in Sweden” var över hela världen känt som en kvalitetsstämpel. Vår export kommer naturligtvis att fortsätta även efter att vi lämnat EU. Vi kommer kunna sluta egna bilaterala handelsavtal med EU och andra länder. Så länge vi är med i EU måste vi kompromissa med alla EU-medlemsländer och vi saknar i praktiken möjlighet att forma en handelspolitik utefter svenska intressen. Hårdast drabbas svenska arbetare som utsätts för en politik som utsätter dem för orimlig lönedumpningskonkurrens från låglöneländer i Östeuropa, vars arbetskraft nu har fri tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

Vår exportindustri kommer naturligtvis att stå sig stark - troligen ännu starkare - utanför EU. Efterfrågan på svenskt stål, svensk skog, svensk teknologi och andra viktiga varor och tjänster kommer att förbli hög oavsett om Sverige är med i EU eller inte. Att Sverige skulle isoleras vid ett EU-utträde är inget annat än skrämselpropaganda. 

När Sverige lämnar EU bör vi istället verka för ett starkare och mer levande nordiskt samarbete på alla områden. Ett starkare nordiskt samarbete är en nödvändighet i en orolig omvärld. Tyvärr har det nordiska samarbetet nedprioriterats till förmån för EU. När EU går en allt mer osäker framtid till mötes, med fler länder som talar om möjligt utträde, är det självklart att Sverige ska verka för ett skarpt Swexit samt ett starkare nordiskt samarbete som alternativ till EU. Nordiska rådet bör sammanträda flera gånger per år och måste uppgraderas från dagens diskussionsklubb till att åter bli en församling där konkreta beslut tas för att sedan verkställas av de olika länderna. 

Den 23 juni 2016 visade de modiga britterna att det är möjligt att lämna EU. Nu är det dags även för Sverige att återta sin suveränitet och istället fördjupa samarbetet med våra nordiska grannländer.

Vissa talar om att det är behäftat med stora risker att lämna EU. Vi menar tvärtom, att riskerna är betydligt större för den som väljer att stanna kvar i EU. Att göra Swexit är att hoppa i livbåten när EU-skeppet fortsätter i oförminskad takt mot isberget. 

Jeff Ahl, riksdagsledamot
Gustav Kasselstrand, partiledare