Lördag den 19 oktober talar Gustav Kasselstrand för Traditional Britain Group, en ledande patriotisk och traditionalistisk grupp i Storbritannien. Gustav Kasselstrand är en av sju huvudtalare på konferensen, som besöks av europeiska toppolitiker från nationalistiska partier. Bland annat talar en finansminister från ett nationalistiskt regeringsparti.

Gustav Kasselstrand är inbjuden i egenskap av partiledare för Alternativ för Sverige och för att ge sin bild av den politiska situationen i landet. Sverige ses alltjämt som ett skräckexempel av britter och övriga européer, och deras oro för Sveriges framtid är stor. Kasselstrand och Berglund kommer att tala om ett Sverige där de regimkritiska och nationsvänliga krafterna nu växer kraftigt. Även Brexit och ett svenskt Swexit kommer att adresseras. 

Gustav Kasselstrand kommenterar:

– 2010-talet är snart över. När vi går in i 2020-talet gör vi det med en svensk opposition som har självförtroende, växer starkt och som inte tänker låta motståndarna sätta spelreglerna. Den tiden är över, och vi tänker inte upprepa gamla misstag från förr. Problemen vi står inför känner vi alla till och jag kommer inte att belasta mina brittiska vänner med jämmer och klagan. Mitt budskap idag handlar om att det finns hopp för Sverige och det svenska folket. 

Läs mer om Traditional Britain Group: https://traditionalbritain.org/

För mer information,

press@alternativforsverige.se