Justitieombudsmannen (JO) ger Alternativ för Sverige rätt – kritiserar Örnsköldsviks kommun på grund av händelser under valet 2018

Efter riksdagsvalet 2018 JO-anmälde Alternativ för Sverige valnämnden och dess sekreterare i Örnsköldsviks kommun för missförhållanden före och under valet. JO valde att utreda delar av anmälan och har nu gett Alternativ för Sverige rätt på samtliga tre punkter som har utretts. I två av fallen riktar JO allvarlig kritik mot kommunen. 

Valnämndens sekreterare har underlåtit att svara på e-post och inte lämnat ut begärda handlingar, med resultatet att Alternativ för Sverige inte erhöll den information om valets genomförande som ett parti har rätt till. Vidare har valnämndens sekreterare fattat beslut i frågor han saknat delegationsrätt i. En ledamot i valnämnden har varit jävig, när han föreslagit sin hustru och två vuxna barn till röstmottagare, för att sedan deltaga i beslutet att utse dem. 

Kretsansvarig för Alternativ för Sverige i Västernorrland, Sven Valerio, kommenterar:

– Det är glädjande att JO har gått Alternativ för Sverige tillmötes på samtliga tre punkter som utreddes och i sitt yttrande riktar kritik mot Örnsköldsviks dåvarande valnämnd och dess sekreterare. Mindre glädjande är att endast tre av sju punkter togs upp till utredning. Övriga fyra punkter är om möjligt än mer besvärande än de tre som utreddes. Direkt dåligt är att det tagit JO hela två år att utreda detta. 

– Jag tycker också det är viktigt att betona att det lönar sig att kritisera kommuners valnämnder när de agerar på ett demokratifientligt sätt. Redan i EU-valet 2019, inte ens ett år efter riksdagsvalet, agerade den nytillträdda valnämnden helt annorlunda och sällade sig till den lilla skara kommuner som väljer att distribuera alla partiers namnvalsedlar och inte bara riksdagspartiernas, vilket är det vanligaste beslutet. Av Västernorrlands sju kommuner var Örnsköldsvik den enda med denna demokratiska ansats. Det förtjänar att lyftas fram. De flesta väljare tror felaktigt att valet genomförs lika i alla kommuner. Varje valnämnd fattar egna beslut om till exempel distribution och presentation av valsedlar.

Beslutet finns publicerat på JO:s hemsida.

För mer information,

press@alternativforsverige.se