Med strålande sol utanför arrangerades under lördagen den 15 augusti en konferens i Göteborg med tal av tre partiföreträdare och videohälsning av partiledaren.

Hemmatalaren Mikael Jansson talade om sin långa bakgrund i politiken och om Alternativ för Sveriges kärnvärden.

Lennart Matikainen fokuserade på utvecklingen inom polisen. Många skrämmande fakta kom fram om hur polisens upparbetade kunskap avvecklas och hur flum och vänsterpolitik pumpas in istället. Matikainen påpekade samtidigt att utvecklingen kan vändas relativt snabbt, om den rätta andan kan få komma tillbaka hos de rättsvårdande instanserna. Då behöver nyckelpersoner tillsättas efter kompetens och inte efter socialdemokratisk partibok.

Markus Jonsson talade om hur kulturmarxismen fungerar, och om vikten av att identifiera vår grundläggande motståndare. Man kan tro att det är de våldsamma aktörerna på gatan som misshandlar folk, välter statyer och lever rövare som är denna egentliga motståndare. Jonsson menade att man istället bör identifiera roten till problemen, och påvisade istället att det är vänsterliberaler i etablissemanget som bär huvudansvaret. De genererar det förfall vi idag kan se i Västerlandet. Dessa vänsterliberaler har också blivit mer rabiata i sin galenskap de allra senaste åren.

Gustav Kasselstrand skickade en videohälsning där han berättade om sin särskilda relation till Göteborg, eftersom han under sin studietid i staden också blev politiskt aktiv i Sverigedemokraterna som då fortfarande inte satt i riksdagen. Han berättade att Sverigedemokraterna hade rätt på den tiden: de vågade säga det som de andra partierna inte vågade. Idag, 10 år senare, är Alternativ för Sverige i samma position som SD var då. Alternativ för Sverige vågar, till skillnad från samtliga riksdagspartier, föreslå ett omfattande återvandringsprogram för att rädda Sverige. Gustav tackade också medlemmarna i Göteborg för den höga aktivitetsnivå de uppnått och berättade att detta motiverat andra kretsar över hela landet.

Efter talen hölls en gemensam frågestund och därefter begav sig medlemmarna till en restaurang för gemensam middag.

– Det blev en mycket lyckad konferens efter rådande förutsättningar. Konferensen var fullbokad sedan lång tid tillbaka. Restriktionerna på grund av corona föreskriver max 50 deltagare vid sammankomster. Det försvårar för allt föreningsliv. Vi försöker finna former för att kunna bedriva verksamhet trots rådande begränsningar. Flygbladsutdelningar är ett sådant sätt, och vi kommer även att ha fler digitala möten, kommenterar Mikael Jansson, kretsansvarig för Alternativ för Sverige i Göteborg och Västra Götalands läns västra valkrets.