Alternativ för Sverige har slagit medlemsrekord. Den 31 december 2020 uppgick medlemsantalet till 2 204 medlemmar, en ökning med 27 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Partiet har nu ungefär lika många medlemmar som Sverigedemokraterna hade år 2006, fyra år före riksdagsinträdet. “Under 2021 är Alternativ för Sveriges målsättning att växa med över 30 procent och bli över 3 000 medlemmar”, säger partiledare Gustav Kasselstrand.

Medlemskapet i Alternativ för Sverige gäller per kalenderår och måste alltså förnyas varje år för att räknas som aktivt. 

Ökar med 27 procent

Vid avräkningen den 31 december 2020 uppgick partiets medlemsantal 2 204 medlemmar, vilket är fler än någonsin tidigare. Det är en ökning med 27 procent jämfört med den 31 december 2019, då partiet hade 1 742 medlemmar.

Kasselstrand: “Styrkebesked”

Efter partiets lansering, under riksdagsvalåret 2018, noterades initialt en synnerligen stor medlemstillströmning tack vare den stora uppmärksamhet partiet fick. Det året summerade medlemsantalet till 2 057 medlemmar, ett rekord som nu alltså är slaget. Det är regel för alla partier att medlemsantalet är högst under valår för att sedan sjunka under följande år.

– Det är ett styrkebesked att Alternativ för Sverige slår medlemsrekord redan två år efter riksdagsvalet. Detta under ett mellanvalsår som dessutom präglats av restriktioner för vår verksamhet, säger partiledare Gustav Kasselstrand.

Medlemsantalet kan nu jämföras med Sverigedemokraterna som hade ungefär lika många medlemmar år 2006, 18 år efter partiets bildande.

“Återvandring och EU-utträde kommer att dominera svensk politik”

Gustav Kasselstrand, partiledare, kommenterar:

– Ett ökat medlemsantal är ett kvitto på att partiets arbete ger resultat. Allt fler svenskar efterfrågar ett politiskt alternativ som inte ber om ursäkt för sin egen existens. Våra profilfrågor om återvandring och EU-utträde blir allt viktigare och kommer att dominera svensk politik under 20-talet. 

– Medlemmarna är partiets ryggrad. Ett ökat medlemsantal stärker partiet såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Det är medlemmarna som utför partiets utåtriktade verksamhet, och det är medlemsavgifter som finansierar vår verksamhet. 

– Så är det inte för riksdagspartierna som har sin huvudsakliga finansiering av skattepengar och har gjort sig oberoende av sina medlemmar. Våra intäkter är mindre än 1 procent av vad Sverigedemokraterna har varje år, men vi lyckas ändå åstadkomma stora resultat tack vare att vi arbetar både smart och hårt. 

Jämnt medlemsantal över hela landet

Medlemsantalet är i stort sett proportionerligt fördelat över hela landet i förhållande till befolkningsmängd. Det innebär att partiet inte har några kretsar som är kraftigt över- eller underrepresenterade i medlemsantal jämfört med folkmängden. Det indikerar att partiets stöd, precis som i de två val som partiet ställt upp i, fortsätter att vara jämnt fördelat över Sverige. Det skiljer Alternativ för Sverige från Sverigedemokraterna, som under hela sin historia varit extremt över- respektive underrepresenterat i olika delar av landet.

Mål att bli 3 000 medlemmar

– Vår ambition är nu att partiets tillväxt ska fortsätta. Vid 2021 års slut är målet att slå nytt medlemsrekord med över 3 000 medlemmar, säger Gustav Kasselstrand.

Partiets medlemsantal den 31 december:

År 2018: 2 057 medlemmar
År 2019: 1 742 medlemmar
År 2020: 2 204 medlemmar

Vill du hjälpa Alternativ för Sverige att växa? Bli medlem!

För mer information,

press@alternativforsverige.se