Torsdag den 30 juli höll Alternativ för Sverige en medlemsträff på Öland, dit alla medlemmar i Kalmar län bjudits in. 

– Det blev en lyckad träff. Vi utbytte tankar och idéer om hur vi kan utveckla en så bra organisation som möjligt inför riksdagsvalet 2022, berättar en av medlemmarna som var på plats. 

Partiets organisation är indelad i olika kretsar som i de flesta fall följer länsgränserna. Den här gången närvarade även några medlemmar från grannlänet Blekinge, som rest till Öland för att utbyta lärdomar och diskutera ett ökat samarbete mellan kretsarna. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Det är glädjande att se att våra lokala kretsar redan nu börjar planera sin organisation inför riksdagsvalet. Varje krets har sina egna förutsättningar att arbeta utefter vad gäller geografiska avstånd, antal kommuner, antal aktiva medlemmar och mycket annat som påverkar organisationen. Vi ger därför stort eget ansvar till varje krets hur de ska bedriva sin verksamhet.

– Eftersom vi är ett nytt parti, utan de enorma ekonomiska resurser som riksdagspartierna har, är vi helt beroende av att våra medlemmar själva tar ansvar för att verksamheten fungerar på lokal nivå. I Kalmar län har vi länge haft en god organisation med eldsjälar som delat ut såväl valfoldrar som valsedlar i stora volymer – ett arbete som verkligen gör skillnad! 

I förra årets EU-val blev Kalmar län partiets starkaste valkrets. Läs mer om valresultatet här.