Tisdag den 30 november samlades ett hundratal personer i Stockholm för att minnas hjältekonungen Karl XII på hans dödsdag.

Alternativ för Sverige var initiativtagare och arrangör till manifestationen, men evenemanget som sådant var partipolitiskt oberoende och öppet för alla människor oavsett politisk uppfattning.

Fackeltåget gick från Riddarholmskyrkan, förbi Kungliga slottet och vidare till Karl XII:s staty i Kungsträdgården.

Väl framme lades en krans ned vid statyn med ett blågult band, med texten:

“Till Minne av Konung Carl XII: Fäderneslandets Hjälte och Försvarare”

30 November 2021

I tacksam hågkomst bevarad”

Därefter lästes Esaias Tegnérs dikt Karl XII upp i sin helhet.

Tal hölls sedan av hovpredikant Erland Ros, som bland annat läste Kung Karls värja som återfinns i Frans G Bengtssons bok Karl XII:s levnad.

“Hos dig var allting rakt: — din tro, ditt land, ditt kungaord, de skyldrande gevären, och krigets konst och klingan i din hand”, lyder ett stycke i dikten.

Avslutningsvis talade Gustav Kasselstrand. Han talade om vikten av att ett folk känner till sin egen historia. Totalitära regimer, som bolsjevikerna i Sovjetunionen, ville radera folkets kollektiva historiska minne för att lättare genomföra sitt politiska experiment. I Sverige finns samma idéer. Centrala delar av svensk historia har därför tystats ned eller förlöjligats i årtionden av det politiska och mediala etablissemanget, något vi som svenskar inte tänker acceptera.

– Att högtidlighålla Karl XII är en stolt svensk tradition som vi nu återetablerar. Det här är så mycket mer än bara ett fackeltåg: det är en del av återerövringen av svensk historia och kultur.

Gustav Kasselstrand säger att hans ambition varit att fackeltåg ska anordnas årligen i både Stockholm och Göteborg.

– I Göteborg har Alternativ för Sverige i flera års tid genomfört fackeltåg och tal till Gustav Adolfs minne den 6 november. Det kändes därför naturligt att ta initiativ till att Stockholm etablerar en liknande tradition, den 30 november till minne av Karl XII. Jag tror att det finns god potential för att dessa två traditioner ska växa sig allt större i båda städer. I svåra tider, som vi just nu genomgår, är vår historia ett viktigt stöd! Den påminner oss om att våra förfäder gjort stora uppoffringar för Sverige, precis som vi måste göra i vår tid.

Kasselstrand förklarar att syftet med manifestationerna inte är att fokusera på dåtidens krig och konflikter, utan istället att minnas de uppoffringar som gjorts för Sverige genom historien och att försöka inspireras av den anda som rådde.

– Idag är inte våra fiender Ryssland, Polen och Danmark, som under Karl XII:s tid. Tvärtom uppvisar dessa länder en självbevarelsedrift som våra svenska politiker skulle behöva. Titta bara på hur Polen resolut säkrar sin gräns mot illegala invandrare som vill vidare till Sverige. Vi har all anledning att vara tacksamma. Hoten idag kommer inte från våra forna ärkefiender, utan från våra egna politiker som är på väg att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land. Om statyn av Karl XII hade rests idag hade den inte pekat österut, utan mot regeringen där landets största fiender finns.

Nedan följer ett antal bilder och filmklipp från händelsen:

Film: Alternativ för Sverige: Fackeltåg till minne av Karl XII

Film: Perspektiv-TV, Fackeltåg till minne av hjältekonungen Karl XII

Film: Gustav Kasselstrand talar

Film: Erland Ros talar

Bilder nedan från Stockholm 30 november: