Lördag den 28 november genomförde Alternativ för Sverige partiets första rikskongress. På mötet valdes bland annat en ny styrelse. Gustav Kasselstrand fick förnyat förtroende som partiledare av en enig rikskongress. Till vice partiledare valdes Mikael Jansson, och till partisekreterare Yvonne Lindholm.

Under året har partiet förberett den första rikskongressen, som på grund av rådande omständigheter genomfördes digitalt. Under hösten har partiets medlemmar, i samtliga kretsar, erbjudits möjlighet att kandidera som ombud med rösträtt på kongressen. Totalt sett valde nästan hälften av partiets medlemmar att avlägga en röst i kretsarnas ombudsval.

Drygt 50 ombud blev till slut valda och fick således rösträtt på rikskongressen. De viktigaste punkterna som behandlades var styrelsens ansvarsfrihet, val av ny styrelse, val av valberedning, val av revision, beslut om stadgar och beslut om inriktning för partistyrelsens arbete.

Partiledare Gustav Kasselstrand fick förnyat förtroende av en enhällig rikskongress. Till vice partiledare valdes Mikael Jansson och till partisekreterare Yvonne Lindholm.

Den nyvalda styrelsen i sin helhet:

 • Partiledare Gustav Kasselstrand, Stockholms stad
 • Vice partiledare Mikael Jansson, Göteborg
 • Partisekreterare Yvonne Lindholm, Stockholms län
 • Partikassör Per Sefastsson, Stockholms stad
 • Ledamot Andreas Feymark, Halland
 • Ledamot Jeff Ahl, Norrbotten
 • Ledamot Joakim Isheden, Uppland
 • Ledamot Louise Ask, Skåne
 • Ledamot Mikael Simm, Skåne
 • Ledamot Olle Felten, Östergötland
 • Ledamot Sven Valerio, Västernorrland

Andreas Feymark, Joakim Isheden och Sven Valerio är nyvalda ledamöter av styrelsen.

Jessica Ohlson, Adam Berg, Markus Jonsson och Monica Skogman kandiderade inte för omval. Samtliga kvarstår som medlemmar i partiet och står till förfogande att engagera sig inom andra funktioner i framtiden.

Fördjupad information skickas ut till samtliga medlemmar i nästa partiledarhälsning av Gustav Kasselstrand.