Om Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige är ett parti som företräder Sverige och det svenska folkets gemensamma intressen. Partiet har bildats med syfte att vara ett alternativ till de gamla partierna och ett alternativ för Sverige.

Sverige 2018

Sverige var tidigare ett av världens mest framgångsrika länder, men är idag ett land i kris. Tidigare beundrades Sverige över hela världen. Idag är läget helt annorlunda. I våra nordiska grannländer och i övriga Europa lyfts Sverige fram som ett skräckexempel. De lärdomar som dras handlar om att undvika att göra Sveriges misstag.

Sverige 2018 har få framgångar och många kriser. Migrationskrisen, poliskrisen, vårdkrisen. Krisen i försvaret, i skolan, på bostadsmarknaden. Kriserna tilltar både i styrka och omfattning, men de styrande politikerna erbjuder inga lösningar. I själva verket vägrar de att erkänna problemens existens. Samma politiker som orsakade problemen kan aldrig vara en del av lösningen. De utgör själva problemet.

Vänsterns marsch genom institutionerna

Den mest akuta krisen är det totala invandringshaveri som svept över Sverige i tilltagande omfattning under de senaste decennierna och som nådde sin kulmen 2015. Trots den mångkulturella chimärens frontalkrock med verkligheten har invandringen fortsatt och de flesta etablerade politiker drömmer om att kunna fortsätta med det system som orsakade krisen. Invandringen, med sina enorma kostnader, är den största samhällsförändringen vårt land någonsin genomgått.

Invandringen är ett symptom på det stigande vanvett som präglat Sverige i årtionden och det område som mer än något annat kännetecknas av besinningslös politisk korrekthet. Vänstern har genom sin marsch genom institutionerna kopplat grepp om historieskrivningen, drivit företagare ur landet och skattefinansierat sina egna åsiktspoliser. Samtliga av de idag etablerade partierna accepterar status quo och är ointresserade av att angripa grundproblemet.

Alternativ för Sverige kommer utan skygglappar att identifiera samhällsproblem och presentera möjliga lösningar som ligger i det svenska folkets intresse. Vi avvisar etablissemangets naiva önsketänkande, politiska korrekthet och dagdrömmeri. Tiden för sådant är över och kommer inte tillbaka. Framtiden tillhör oss!

Varför behövs Alternativ för Sverige?

Bildandet och organiseringen av Sveriges medborgare i en ny rörelse som ser verkligheten för vad den är, utan ideologiska skygglappar, är en nödvändighet för att kunna omdana och förnya det politiska landskapet. Bara på så vis kan Sverige reformeras och hamna på rätt köl. Alternativ för Sverige tar avstamp i dagens Sverige och ser därför att den gamla partipolitiken spelat ut sin roll. Låtsaskonflikten mellan höger och vänster tjänar endast de gamla partierna som tror att partiintressen per automatik är allmänintressen.

Vi består av medborgare med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens som delar en vision om ett fritt, tryggt och svenskt Sverige. I vårt parti betonar vi kompetens, gemenskap och framåtanda. Vi har bildat partiet enbart för Sveriges skull, för vår plikt som svenskar att göra allt vi kan för att rädda vårt land. Vår historia vittnar om många gånger ofattbart svåra situationer som det svenska folket envist har fått hantera, för det har nämligen inte funnits någon annan som tänkt lösa problemen åt oss.

Idag är frågan om vi inte står inför ett hot som är större än något vi tidigare skådat. I dessa lägen kan man lägga sig platt och se nationen gå ett tragiskt öde till mötes, eller så kan man besluta sig, precis som våra förfäder gjort gång efter gång genom vår tusenåriga historia, att ta strid för Sverige och göra det som måste göras även i svåra tider. Nu är precis en sådan ödesstund då svenskarna måste kliva fram och ta kontroll över sitt eget öde.

Nu börjar resan för att ta tillbaka vårt land!

Våra viktigaste frågor är:

Återvandring

Demokrati och politiker

Lag och ordning