Nu startar Alternativ för Sverige  konceptet “Samtal med svenskarna”. Det betyder att partiledare Gustav Kasselstrand står på torget i en kommun för att träffa medborgarna, lyssna på dem och svara på deras frågor. Partiet bjuder på fika till allmänheten och delar ut informationsmaterial. Partiet kommer under hela valrörelsen att hålla såväl torgmöten som samtalsmöten.

Det första “Samtal med svenskarna” äger rum söndag 3 april klockan 12:00 i Jakobsbergs centrum, Järfälla kommun. I höstens val kandiderar Alternativ för Sverige för första gången till Järfälla kommunfullmäktige. Toppkandidat är Jonas Serneholt, som kommer att närvara på torget i Jakobsberg tillsammans med Gustav Kasselstrand.

Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Järfälla är en av Sveriges mest mångkulturella kommuner och svenskarna utgör idag bara omkring 50 procent av befolkningen. Centralorten Jakobsberg har sedan många år haft precis samma problem som finns i ökända Stockholmsghetton som Rinkeby, vilket såklart helt beror på massinvandring.

– Svenskarna som lever i utsatta områden ska veta att vi inte har glömt dem. Vi står på svenskarnas sida – i Järfälla och hela Sverige. Alltid. Kom och träffa mig och partiets toppkandidat i kommunen, Jonas Serneholt! 

Debattartikeln nedan förvägrades publicering av lokaltidningen Mitt i Järfälla.

Alternativ för Sverige – 
Svenska folkets nya, självklara kommunparti i Järfälla!


Söndag den 3 april skrivs politisk historia då Alternativ för Sverige(AfS) inleder kommunvalrörelsen i Järfälla. Detta genom ett möte på Jakobsbergs centrumtorg, där vi kommer att lyssna till och samtala med svenskarna om hur de upplever dagens Järfälla och dagens Sverige.

Alternativ för Sverige såg dagens ljus för fyra år sedan, vilket var ett resultat av att flera politiker som tidigare varit aktiva inom Sverigedemokraterna insåg att deras tidigare partis fana för länge sedan hade slaknat. Istället är det nu AfS som med självklarhet driver på för en statligt sanktionerad massåtervandring av probleminvandrare från dysfunktionella länder som i årtionden har missbrukat det svenska folkets och landets gästfrihet. Vi anser att omfattande återvandring är en självklarhet för att komma tillrätta med en rad samhällsproblem som mångkulturen har fört med sig och för att säkerställa att vi svenskar inte blir en minoritet i vårt eget land. Vi är tydliga med att återvandringen gäller även dem som tillskansat sig svenskt medborgarskap men som i handling visat att de aldrig borde ha fått medborgarskap från första början.

Alternativ för Sverige är det svenska folkets självklara röst för sunt förnuft. Vi vill helt ta bort bensin- och dieselskatterna. Vi vill se ett livskraftigt, svenskt lantbruk. Vi vill dränera det genomkorrumperade politiska träsket, där myndigheterna blivit till en formidabel lekstuga för aktivister på vänsterkanten. Vi ska ha kompetenta och neutrala tjänstemän på våra myndigheter, inte inkompetenta vänsteraktivister. Tjänstemän som missbrukar sin ställning ska kunna straffas för det genom återinfört tjänstemannaansvar. Vi kan inte ha en ordning där maktmissbrukande och korrumperade tjänstemän är straffrättsligt immuna, men där utsatta och oroade svenskar lagförs av rättsväsendet för att de skriver vad de tycker om invandringen eller olika invandrargrupper. Åsiktsbrott som hets mot folkgrupp måste avskaffas.

Även på det lokala planet i Järfälla går det att omsätta mycket av Alternativ för Sveriges politik. Vi utgår från de lokala förutsättningarna och är övertygade om att vi har goda chanser att få tillräckligt stort stöd för att knipa ett mandat i kommunfullmäktige.

Järfälla kommun har under en lång tid mångkulturaliserats på grund av massinvandring. Svenskar utgör bara omkring hälften av invånarna, vilket placerar kommunen på plats sex i hela riket över kommuner med lägst andel svenskar (källa: SCB).

Vår nationella paroll i valet är ”Gör Sverige svenskt igen!”. På samma sätt gäller på kommunal nivå: ”Gör Järfälla svenskt igen!”. Här finns många förslag som kommunen borde genomföra med syfte att göra kommunen mer svensk och mindre mångkulturell.

Det första och viktigaste förslaget är att omedelbart riva upp alla avtal med Migrationsverket om fortsatt mottagande av invandrare. Invandringsstopp ska råda i Järfälla kommun. Med vår nationella politik skulle dessutom ett stort antal missanpassade invandrare tvingas åka hem. Självklart kan även ett kommunalt återvandringsprogram tas fram med åtgärder som ökar deras benägenhet att återvända hem.

I dagens mångkulturella Järfälla är svensk husmanskost nästan helt på väg bort från den kommunala mathållningen, framför allt för att man vill blidka muslimer. Vi vill göra det till en hörnsten i den kommunala mathållningen att man till exempel i skolbespisningen ska tillse att skoleleverna får en traditionell, svensk husmanskost på svenska råvaror, gärna från lantbruk i vårt lokala närområde. Fläskkött ska vara en självklar del på skolor, äldreboenden och andra kommunala inrättningar. Vägrar man att äta svensk mat är det såklart frivilligt att avstå, men invandrare ska inte tro att de kan diktera vad Järfälla kommun serverar. Svenskarnas vilja ska inte behöva stryka på foten!

I hemtjänst och äldreomsorg vill vi göra det till en självklarhet att de som jobbar ska tala svenska. Om man har så bristfälliga kunskaper i svenska att inte kan göra sig förstådd eller förstå andra, ska man naturligtvis inte arbeta inom den kommunala omsorgen. Svenska äldre ska inte utsättas för integrationspolitiska experiment, de förtjänar den bästa möjliga ålderdomen. De brukare och anhöriga som klart och tydligt säger att de vill ha etnisk svensk personal eller kulturellt närstående den svenska, ska inte behöva känna skam över att fordra detta. Där ska Järfälla kommun vara svenskens självklara stöttepelare. En svensk ska aldrig behöva kallas rasist av vare sig kommunala tjänstemän eller kommunens politiska etablissemang! Svenskarna är värdfolket, såväl i Sverige som i Järfälla.

Detta är bara några av de saker som Alternativ för Sverige kommer att arbeta för om vi tar plats i Järfällas kommunfullmäktige efter valet i september. Vi kommer aldrig att kompromissa med våra grundvärderingar och grundprioriteringar. De politiskt korrekta partierna i Järfälla kommunfullmäktige kommer att ställas till svars för vanstyret av kommunen. Vi lovar att ge dem den tuffa match de förtjänar!

Jonas Serneholt
Kommunkandidat i Järfälla

Gustav Kasselstrand
​​​​​Partiledare

Klicka på bilden ovan för att höra mer om konceptet “Samtal med svenskarna”!

press@alternativforsverige.se