Sentio har, på uppdrag av Alternativ för Sverige, under perioden 2018-07-27 – 2018-08-01 genomfört en opinionsundersökning.

Frågan som ställdes var: “Kan du tänka dig att stödrösta på Alternativ för Sverige i riksdagsvalet?”

1003 personer, varav 505 kvinnor och 498 män i åldrarna 18-80 år, svarade på frågan.

Bland de som säger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna är det nästan var femte, 19,35 procent, som svarar att de kan tänka sig att stödrösta på Alternativ för Sverige. Bland Moderaternas väljare är det nästan var tionde, 8,73 procent, som överväger att stödrösta på Alternativ för Sverige.

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:
- Våra opinionssiffror växer och jag bedömer att vi kommer allt närmare riksdagsspärren. När vi dessutom har möjlighet att få stödröster från sverigedemokrater och moderater gör det utgångsläget ännu bättre. Med tanke på Sverigedemokraternas och Moderaternas storlek är det ett betydande antal väljare vi talar om. Alternativ för Sverige är på väg in i riksdagen!

För mer information,
press@alternativforsverige.se