Stockholms stads beslut att häva Alternativ för Sveriges avtal om att hyra Kungsträdgården den 7 september för partiets stora valfinal har nu anmälts till ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) som är OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) valobservationsorgan och som har representanter på plats för att observera att det svenska valet går korrekt till.

William Hahne, vice partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar:

Vi har etablerat kontakt med ODIHR med anledning av den otillbörliga valpåverkan som Alternativ för Sverige har blivit utsatta för av Stockholms stad. Stockholms stad har inskränkt yttrande- och mötesfriheten för ett demokratiskt parti som kandiderar i ett demokratiskt val. Valobservatörer finns på plats för att se så att allt går korrekt till, vilket det helt uppenbart inte har gjort i det här fallet.

För mer information

press@alternativforsverige.se