Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad

Stockholms stad har beslutat att häva Alternativ för Sveriges avtal om att hyra Kungsträdgården den 7 september.

Beslutet motiveras med att en av Alternativ för Sveriges företrädare under söndagen den 2 september blivit anmäld för hets mot folkgrupp.

Stockholms stad skriver i sitt pressmeddelande:

Stockholms stad hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer som inte stödjer den demokratiska rättsstaten, inte ställer upp bakom de mänskliga rättigheterna och inte stödjer jämställdhet mellan kvinnor och män. 


– Våra lokaler och anläggningar ska inte användas av dem som vill skada vår demokrati. Detta gäller lika oavsett vilken antidemokratisk eller extrem politisk inriktning man stödjer, säger finansborgarrådet Karin Wanngård. 

– Stockholmarna har rätt att känna att vi står på deras sida och en organisation som aktivt hetsar mot stockholmare är inte välkomna att ta stadens och stockholmarnas resurser i anspråk, avslutar Karin Wanngård.

Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar:

Det är uppenbart att det är politiskt motiverat. I en rättsstat så ska man betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats, men här frångår majoriteten i stadshuset den principen. Det blir parodiskt när de själva hänvisar till rättssäkerhet. 

Så här ser det tyvärr ut för de som vågar ifrågasätta PK-samhället och sätta sig upp mot det korrupta politiska etablissemanget. Jag tror att det här blir en ögonöppnare för många om tillståndet för demokratin i Sverige, när politiska partier hindras från att föra fram sitt budskap. 

Oavsett om man delar våra åsikter i övrigt bör man visa sin avsky mot hur etablissemanget försöker tysta sina motståndare och helt kringgår de demokratiska spelreglerna. 

Vi accepterar självklart inte beslutet från Stockholms stad, utan kommer att hålla en demonstration ändå. Jag uppmanar alla att bege sig till Stockholm på fredag. En svensk tiger inte längre. En svensk ryter ifrån! Alla till kungsan!

William Hahne, vice partiledare för Alternativ för Sverige, kommenterar:

Det här är en skandal utan dess like. För nästan två månader sedan ingick vi ett avtal med Stockholms stad och betalade över 150 000 kronor för att boka Kungsträdgården. Utöver det har vi lagt ned hundratals arbetstimmar på förberedelser och hundratusentals kronor på utrustning och underhållning för evenemanget. Nu fyra dagar före evenemanget försöker Stockholms stad häva vårt avtal på politisk grund. Stockholms stad begår inte bara en djupt odemokratisk och yttrandefrihetsfientlig handling, de begår dessutom ett uppenbart avtalsbrott och därför kommer vi att stämma skiten ur dem.

Karin Wanngård, borgarråd för Stockholms stads motivering [Källa: Stockholm direkt]:

– Jag tycker att det är bra att staden satt ner foten och avbokat evenemanget. Det är extremt olämpligt att rasistiska och antidemokratiska aktörer som Alternativ för Sverige och därtill knutna personer håller evenemang i lokaler eller på mark som Stockholms stad äger.

Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, kommenterar beslutet i ett pressmeddelande [Källa: Stockholm direkt]:

– Vi är glada över att vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm är överens och kan agera snabbt i dessa lägen. Jag har blivit kontaktat med representanter från nationella minoritetsgrupper som uttryckt sin oro inför att Afs getts tillstånd. Vårt beslut att stoppa demonstrationen grundar sig på att det finns stor risk för hot, hat och hets mot folkgrupp vilket representanter för partiet tidigare har polisanmälts för, säger hon.

Beskedet välkomnas också av Liberalernas gruppledare Lotta Edholm [Källa: Stockholm direkt]:

– Jag tycker att det är bra att staden satt ner foten och avbokat evenemanget. Det är extremt olämpligt att rasistiska och antidemokratiska aktörer som Alternativ för Sverige och därtill knutna personer håller evenemang i lokaler eller på mark som Stockholms stad äger. Det här visar återigen på behovet av ett nytt regelverk och nya riktlinjer för vem staden hyr ut lokaler och mark till, vilket vi påtalat länge, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

För mer information

press@alternativforsverige.se