“Vi samlar in 500 000 kronor för att kunna genomföra kyrkovalrörelsen”

Alternativ för Sveriges ansökan om att ställa upp i kyrkovalet blockerades först av politikerna i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Efter att Alternativ för Sverige bestridit beslutet har dock kyrkostyrelsen backat och partiet tillåts nu att ställa upp i kyrkovalet 2021. Nu startar partiet en insamling för att finansiera valrörelsen. 

Det var i september som kyrkostyrelsens arbetsutskott behandlade Alternativ för Sveriges ansökan om att bilda en nomineringsgrupp (kyrkovalets motsvarighet till ett parti) under namnet Alternativ för Sverige. Kyrkostyrelsens arbetsutskott rekommenderade avslag på ansökan med hänvisning till att namnet skulle vara för likt den redan existerande nomineringsgruppen Borgerligt alternativ – detta trots att kyrkans egna tjänstemän och juridiska expertis menade att det inte förelåg någon förväxlingsrisk.

Alternativ för Sverige bestred arbetsutskottets beslut i en skrivelse som skickades in i slutet av september. Skrivelsen kan läsas här.

Nu har kyrkostyrelsens arbetsutskott backat från sitt tidigare beslut och tillåter Alternativ för Sverige att bilda en nomineringsgrupp under eget namn, vilket innebär att det är fritt fram för partiet att kandidera i kyrkovalet 2021.

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar beslutet:

– Det är glädjande att kyrkostyrelsen tagit sitt förnuft till fånga och nu backat från sitt försök att blockera oss. Det nya beslutet stärker vår farhåga att kyrkostyrelsen medvetet försökte sabotera vår kandidatur, helt utan juridiskt stöd. De ville sannolikt att vi skulle ge upp. Nu när vi stod på oss blev det uppenbart att vi hade rätt i sakfrågan, och de hade inget annat val än att godkänna oss.

– Nu när vi är godkända som nomineringsgrupp, kan vi äntligen ta nästa steg i kyrkovalsplaneringen. Vårt mål är att ta minst ett mandat i kyrkans riksdag, kyrkomötet, men för att det ska lyckas krävs ekonomiska medel till valrörelsen. Därför har vi startat en insamling med målet att få in 500 000 kronor i valfonden.

– Partiet kommer, givet att vi får in tillräckliga medel, att presentera ett kyrkopolitiskt program och kandidater under nästa år. Vi kommer att gå till val med en tydlig nationalistisk och konservativ profil – något som helt saknas i Svenska kyrkan idag.

För mer information,

press@alternativforsverige.se

Kyrkostyrelsens arbetsutskott:

 • Ärkebiskop Antje Jackelén, Ordförande
 • Wanja Lundby-Wedin, Förste vice ordförande (S)
 • Daniel Tisell, Andre vice ordförande (C)
 • Mats Hagelin, Ledamot (BA*)
 • Lars Johnsson, Ledamot (S)
 • Erik Sjöstrand, Ledamot (POSK*)
 • Cecilia Brink, Ersättare (BA*)
 • Jesper Eneroth, Ersättare (S)
 • Marie Rydén Davoust, Ersättare (POSK*)
 • Elisabeth Rydström, Ersättare (C)
 • Margareta Winberg, Ersättare (S)

*Borgerligt Alternativ (BA), Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)