Alternativ för Sveriges ansökan om att bilda nomineringsgrupp till kyrkovalet förväntas avslås av kyrkostyrelsen. Trots att valkansliet och rättschefen rekommenderar bifall på ansökan, valde kyrkostyrelsen att blockera registreringen. Detta motiverar kyrkostyrelsen med att de tycker att “Alternativ för Sverige” är för likt “Borgerligt alternativ”, en bedömning som inte tjänstemännen delar. Slutgiltigt beslut av kyrkostyrelsen fattas i oktober. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Svenska kyrkans beslut är givetvis politiskt motiverat och har ingenting med någon förväxlingsrisk att göra. 

– Inför riksdagsvalet 2018 ansåg både Valmyndigheten och Valprövningsnämnden att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan Alternativ för Sverige och ett litet lokalt parti vid namn Alternativet. Svenska kyrkan gör dock bedömningen att två betydligt mer skilda namn som Alternativ för Sverige och Borgerligt alternativ är så lika att de förväxlas. Det är uppenbarligen ett svepskäl. Det finns ingen som helst förväxlingsrisk mellan namnen. I så fall är det betydligt större likhet mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, eller Frimodig kyrka och Fria liberaler i Svenska kyrkan.

– Det här är precis anledningen till att Alternativ för Sverige behövs i Svenska kyrkan. Istället för att vara en folkkyrka för alla svenskar, har det idag blivit en lobbyorganisation för politiskt korrekta aktivister. Kyrkan förknippas idag mer med Pride och HBTQ, invandring och islamisering, än med kristendom och tradition. Det har varit förödande för kyrkan. Medlemsantalet sjunker eftersom människor inte kan identifiera sig med en kyrka som blivit socialdemokraternas lekstuga. 

– Vi har samlat in stödförklaringar av tillräckligt många medlemmar i Svenska kyrkan. Nu underkänner kyrkan alltså sina egna medlemmars rätt att få forma organisationen. De vet att Alternativ för Sverige skulle ha stora möjligheter att bli invalda i kyrkomötet.

Kyrkostyrelsens beslut kommer att överklagas till kyrkans valprövningsnämnd.

Kyrkostyrelsen består av 14 ledamöter och leds av ärkebiskop Antje Jackelén. Vice ordförande är Wanja Lundby-Wedin från Socialdemokraterna.