Sverige har problem – vi har lösningar. Alternativ för Sverige är det enda partiet med en realistisk och aktiv politik för att inleda återvandring av ett omfattande antal systembelastande invandrare. Vi sätter inget tak för hur stor återvandringen ska vara. I takt med att invandringen fortsätter, ökar också återvandringsbehovet. 2018 presenterade vi en plan för hur en halv miljon kan återvandras redan inom sex år. Det totala återvandringsbehovet är större, kanske uppemot en miljon.

En systembelastande invandrare har varit nettobidragstagare, begått brott eller vägrat anpassa sig. Vi vill riva upp såväl förvärvade medborgarskap som uppehållstillstånd för att repatriera dessa individer, något inget riksdagsparti idag vill. Vårt återvandringsprogram är tvingande, eventuell ytterligare frivillig återvandring är enbart en bonus.

Många svenskar har reagerat starkt på den bestialiska tortyr som två unga tonårspojkar utsattes för i Solna. Ytterligare ett i raden av övergrepp utfört av kriminella barbarer som Sjuklövern importerat till Sverige. Många svenskar har förfasats över de vägspärrar som upprättats av utländska klaner på svenskt territorium. Det har också avslöjats att dessa grupperingar är militärt organiserade. Polisen visar sig i sedvanlig ordning totalt maktlösa inför dessa subversiva element. Den danske politikern Rasmus Paludan och den svenske konstnären Dan Park förhindras att genomföra politisk aktivism efter att muslimska föreningar krävt stopp för detta – krav som den svenska polisen föll till föga för. Svenska polisen viker sig för utländska krafter och låter dem underminera yttrandefriheten i Sverige.

I Sveriges riksdag sitter sju partier som är orsaken till problemen. Det åttonde, Sverigedemokraterna, bär inget ansvar men har å andra sidan enbart symboliska förslag som endast minskar hastigheten på de eskalerande problemen. På en direkt fråga till Sverigedemokraternas riksdagsledamot Jonas Andersson, som är en av de huvudansvariga för migrationsfrågor, fick vi svaret att till exempel en utlänning som begått en våldtäkt och som har ett förvärvat medborgarskap inte kommer att bli av med detta om Sverigedemokraternas politik får råda. Sverigedemokraterna har urvattnat politiken i sin desperation att få etablissemangets godkännande.

Det som krävs är flera parallella åtgärder för att få Sverige på rätt köl. Den enskilt viktigaste frågan är och kommer alltid att vara återvandring av systembelastande invandrare. De systematiska och bestialiska övergrepp som våra svenska ungdomar utsätts för, den eskalerande gängkriminaliteten som underminerat rättsväsendets funktion och brutit den svenska polisens våldsmonopol är att likställa med samhällsomstörtande verksamhet. I dessa fall kommer återvandringspolitiken att vara extra hård. Här har vi sagt att även andra generationens invandrare ska kunna bli av med sitt medborgarskap och att familjeutvisning ska kunna vara ett alternativ vid grova brott begångna av minderåriga. Vi måste helt enkelt sätta hårt mot hårt, och det gör vi med politiska förslag som radikalt bryter med dagens tafatthet. Det skulle effektivt upplösa de mångkulturella klansamhällen som många gånger upprätthålls av andra generationens invandrare.

Detta ifrågasätts av somliga. Ni som gör det får gärna presentera en bättre lösning på problemet, eller helt enkelt erkänna att ni kapitulerat. Accepterar ni att svenska barn rånas, våldtas och torteras? Hur många fler föräldrar ska behöva förlora sin son eller sin dotter, eller behöva se dem mentalt och fysiskt förstörda på grund av mångkulturella brottsligheten? Nästa gång kan det vara ditt eget barn eller någon annan närstående till dig som drabbas.

2022 är det val igen. Den som vill kasta bort sin röst och låta situationen fortsätta spåra ur röstar på något av Sjuklöverns partier. Den som nöjer sig med symboliska handlingar som skrapar problemet på ytan röstar på Sverigedemokraterna. Den som vill lösa problemen röstar på Alternativ för Sverige.

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jeff Ahl, partistyrelseledamot, f.d. riksdagsledamot