I varje större svensk stad finns det flera stadsdelar där otryggheten härskar. Antalet sådana stadsdelar ökar. Vi ser också att utvecklingen i Sverige är omvänd mot den i andra europeiska länder. I Sverige ökar det kriminella skjutandet. Bara den orättfärdige kan säga att han inte sett detta otäcka och växande problem.

Statsministern använder trots det sin vanliga taktik att slå ifrån sig på regeringens presskonferens över polismordet. På honom låter det som att polismordet är en enskild tragisk händelse, närmast en skörd av slumpen. Denna ovilja att ta ansvar är obehaglig. Invandrings- och integrationspolitiken har misslyckats. En ny politik måste utgå från detta konstaterande.

I själva verket är det fasansfulla polismordet toppen på ett isberg. Endast de allra värsta tragedierna når massmedia. De flesta av oss har hört talade historier om hur situationen är på skolor och i bostadsområden i utanförskapsområdena. På varje tragiskt mord går det tusentals hot och trakasserier. De som är ensamma och utsatta i dess områden har inget stöd. De får lida i tysthet för den politik som Reinfeldt och Löfvén har stått för.

Samhällets behov av polis beror av de faktiska problem vi har. I ett lugnt och tryggt samhälle är behovet av en stor och insatsstark polis mindre. Sverige idag har stora problem och vi måste inrätta vår polis efter detta.

Till att börja med så måste vi visa vem som bestämmer. Det motto som Texas Rangers har: ”One riot, one ranger” borde vara vårt motto för vår insatspolis, att aldrig ge vika. Det kriminella våldet får aldrig triumfera, utan ska brytas. Inträffar ett grövre våldsbrott bör polisen befästa brottsplatsen under en tid som en markering. Alla hot mot poliser bör anmälas.

Vi behöver fler polisorganisationer. Vi behöver ett gendarmeri med tyngre beväpning och tyngre taktik. Dessa gendarmer bör troligen vara maskerade. Alliansregeringen avskaffade den särskilda beredskapspolisen bestående av 1 500 lätt mobiliserbara civilpliktiga med militär och polisiär utbildning. Den särskilda beredskapspolisen bör återtas.

Militär bör inte sättas in i bostadsområden, men militären kan bistå polisen genom att avlasta dem vid särskilda händelser. Militären kan då bistå i polisens bakre arbete. Den särskilda beredskapspolisen och militärens bistånd till polisen bör övas regelbundet för att fungera.

Polisens mjuka sida som exempelvis dialogpolisen är samtidigt viktig.

När polisen har fått möjligheter att åter ta befälet och ordningen så finns det utrymme för en strimma ljus i hjärtat hos de utsatta människorna.

Mikael Jansson (AfS)

Vice partiledare
​​​​​​F.d. riksdagsman