Rollerna i EU-politiken har blivit helt omvända under de senaste åren. Från att ha varit en vänsterfråga är EU-motståndet idag något som endast förknippas med nationalistiska partier. Alternativ för Sverige är idag det enda svenska parti med en politik som inte ger utrymme för några misstolkningar eller oklarheter i EU-frågan: Sverige ska lämna EU.

EU-motståndet i Sverige var länge tätt förknippat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men saker är inte längre som de brukade vara. Miljöpartiet lämnade sitt krav om EU-utträde 2009 och är idag uttalade EU-vänner. Vänsterpartiet har tonat ned EU-frågan mer och mer i takt med att de nationalistiska partierna vuxit sig starka över hela Europa. Ett normalt parti hade naturligtvis betraktat det som en framgång att något de pratat om i decennier äntligen blir verklighet, men i Vänsterpartiets fall väljer man att överge denna fråga för att undvika att hamna på samma planhalva som nationalister. Jonas Sjöstedt har fördömt Brexit och talat om att “inte gå i rasisternas fotspår”, och valt att i övrigt inte diskutera Sveriges framtid i EU över huvud taget. Således, när en EU-medlem till slut valde att lämna unionen, valde vänstern att lämna sin EU-kritik. Det är synd och vittnar om att vänstern själva blivit en del av den globalism de tidigare var så starka motståndare till. 

EU kämpar för byråkraternas, bankernas och globalisternas Europa. EU har aldrig stått på arbetarnas sida och kommer aldrig att göra det med sin lönedumpningspolitik. 

Antiglobalismen är idag en av vår tids viktigaste frågor. Den svenska vänstern är helt harmlös för globalisterna. De har begravt frågan och neutraliserat sig själva. Idag är det nationalistiska partier som är det stora hotet mot globalisternas framfart. 

Gustav Kasselstrand
Partiledare

Joakim Isheden
Riksdagskandidat