Alternativ för Sverige välkomnar alla medlemmar, aktivister och sympatisörer till valupptakt på Långholmen i Stockholm.

Plats: Långholmens amfiteater
Tid: Lördag den 11 augusti klockan 11:00.

Under eftermiddagen klockan 16:00 inleds partiets landsomfattande återvandringsturné med ett torgmöte i centrala Stockholm. Totalt besöker Alternativ för Sverige 50 orter över hela landet, från Boden till Malmö.

Turnén avslutas med en stor valfinal i centrala Stockholm som pågår hela dagen fredag den 7 september.

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:
- Vi hade en fantastisk uppslutning på de torgmöten vi höll under försommaren. Jag ser verkligen fram emot att resa genom vårt land och träffa andra svenskar som vill rädda Sverige!

Vice partiledare William Hahne kommenterar:
- Vi fokuserar på Sveriges ödesfråga - återvandringen. Inget nuvarande riksdagsparti driver återvandringsfrågan och därför är det helt avgörande att vi får in ett parti i riksdagen som gör det!

Riksdagsledamot Jeff Ahl kommenterar:
- Vi ses i en stad nära dig! Visa ditt stöd för Alternativ för Sverige i slutspurten mot riksdagen!

Hela turnéschemat hittar du här.

För mer information,
press@alternativforsverige.se