Sveriges ödesfråga är återvandringen. Alternativ för Sverige vill inleda en omfattande återvandring av invandrare som vägrar arbeta eller anpassa sig, oavsett om de har uppehållstillstånd eller medborgarskap. Ytterligare en ödesfråga för Sverige är medlemskapet i EU. Sverige måste omgående lämna EU. Dessa två ödesfrågor är någonting det starkt växande partiet Alternativ för Sverige vill ta fasta på.

Sverigedemokraterna sviker i båda dessa ödesfrågor. Vi har varit kritiska till Sverigedemokraterna eftersom de allt mer kröker rygg för etablissemanget och vattnar ur sin politik för att göra det så bekvämt för Moderaterna som möjligt – innan några förhandlingar ens har inletts. Sverigedemokraterna spelar defensivt mot det etablissemang som har mobbat dem i åratal. Mobbare kan man enbart angripa genom att vara offensiv. När Sverigedemokraterna istället går på defensiven ökar risken för utfrysning och mobbing från de som uppfattar partiet som svagt och desperat.

Sverigedemokraterna säger sig vara för ett asylstopp, men samtidigt är de för en mer generös kvotinvandring. Deras så kallade återvandringspolitik är av frivillig karaktär, alltså samma politik som övriga politiskt korrekta partier redan idag företräder. Som grädde på moset har de upprepade gånger förklarat att de är beredda att släppa igenom en alliansregering som inte ökar invandringen från nuvarande nivåer – de är alltså beredda att acceptera 30 000 invandrare och 5000 kvotinvandrare per år, och tiotusentals anhöriga. 

Sverigedemokraterna valde att inte driva på för en Swexit efter Brexit. Bästa tiden att sätta igång en Swexitkampanj hade naturligtvis varit i kölvattnet efter att britterna röstade för att lämna EU, men från SD hördes i stort sett ingenting. Sverigedemokraterna gick denna vecka med i partigruppen ECR, en partigrupp i EU-parlamentet som enbart arbetar för att reformera – inte lämna – EU. Men att tro på en reformering av EU är naivt och skulle bara innebära att tiotals, eller hundratals, miljarder av svenska skattebetalarnas pengar öses över unionen som vi stannar kvar och tröstlöst försöker reformera det byråkratiska monstret. Sverigedemokraterna gick ut i en debattartikel nyligen och redogjorde tydligt att de inte kommer att kräva en folkomröstning om EU i eventuella regeringsförhandlingar i höst. Här borde partiet istället ha krävt att en folkomröstning genomförs skyndsamt och dessutom tydligt tagit ställning för en utträdeslinje. Istället försöker man begrava frågan, återigen för att visa sig fogliga för alliansen. Men precis som Brexit så kan Swexit inte uppstå ur ett vakuum. Det krävs att modiga politiker sätter frågan högst upp på den politiska dagordningen vilket är startskottet på en process som slutar i en folkomröstning om utträde.

Alternativ för Sverige är det enda parti som är redo att jaga både röda och borgerliga politiker när vi kommer in i riksdagen i höst. Med vårt riksdagsinträde kommer både återvandringsfrågan och Swexit upp på den politiska agendan. Utan återvandring kan vi aldrig stoppa den systemkollaps som just nu skakar välfärds- och rättsstaten. Utan Swexit kan vi aldrig ta tillbaka självständigheten till Sverige. Sverige behöver återvandring, Sverige behöver en Swexit.

Gustav Kasselstrand
Partiledare Alternativ för Sverige

Jeff Ahl
Riksdagsledamot Alternativ för Sverige