Vice partiledare William Hahne har beslutat att avgå från Alternativ för Sveriges partistyrelse.

Beslutet meddelades under ett extrainsatt partistyrelsemöte på söndagskvällen.

För mer information,
press@alternativforsverige.se