Kyrkovalet 2021

Vi samlar in 500 000 kronor för att kunna kandidera. Bidra ekonomiskt till valfonden genom medlemskap eller donation.

Bli medlem Donera

Hjälp oss att ta tillbaka kyrkan till det svenska folket!

16 %

av 500 000 kr

Hjälp oss att kandidera i kyrkovalet!

Svenska kyrkan är infiltrerad av politiska krafter på vänsterkanten som använder organisationen för sina egna ändamål. Det har varit förödande för kyrkan. Medlemmarna flyr, eftersom de ser att kyrkan blivit en snäv politisk intressegrupp med socialdemokratisk orientering.

Men kyrkan tillhör inte en liten klick vänsteraktivister – den tillhör hela det svenska folket. Oavsett om man är troende kristen eller inte, är kyrkan som institution en omistlig del av Sveriges historia och framtid. 

Svenska kyrkan behöver åter bli en folkkyrka, en samlande kraft för alla svenskar. Låt oss därför påbörja det viktiga arbetet med att ta tillbaka kyrkan till det svenska folket. 

Den 19 september 2021 är det val till kyrkomötet, kyrkans riksdag. Alternativ för Sverige har under sommaren samlat namnunderskrifter för att kunna registrera partiet till valet, och har nu godkänts av kyrkostyrelsen. 

För att kunna genomföra valrörelsen, har partiet startat en insamling. Om vi får in 500 000 kronor, kommer vi att ställa upp.

Hjälp oss att kandidera. Hjälp oss att ta tillbaka den svenska kyrkan!

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Svenska kyrkan backar – Alternativ för Sverige tillåts kandidera

Alternativ för Sveriges ansökan om att ställa upp i kyrkovalet blockerades först av politikerna i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Efter att Alternativ för Sverige bestridit beslutet har dock kyrkostyrelsen backat och partiet tillåts nu att ställa upp i kyrkovalet 2021. Nu startar partiet en insamling för att finansiera valrörelsen. 

Läs vidare →
Rasmus Paludan blir medlem i Alternativ för Sverige

Rasmus Paludan, partiledare för danska Stram Kurs, har blivit medlem i Alternativ för Sverige. Paludan belades tidigare med inreseförbud till Sverige, men har nyligen fått bekräftat att han är svensk medborgare och kan därmed inte längre nekas inresa i landet. “Vi välkomnar Rasmus uppriktiga vilja att bistå det svenska folket i kampen mot muslimsk invandring. Han blir en viktig tillgång för Alternativ för Sverige”, säger AfS partiledare Gustav Kasselstrand.

Läs vidare →
Fler inlägg →