Stort tack!

Nu börjar resan
för att ta tillbaka
vårt land!

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.

Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.

Sverige behöver ett nytt alternativ.

Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem.

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Minnesceremoni för Gustav II Adolf

Alternativ för Sverige anordade under kvällen ett högtidlighållande av Gustav II Adolf. Ett 50-tal fosterlandsvänner samlades under Mikael Janssons ledning vid Gustav Adolfs torg i Göteborg.

Jansson höll tal om hjältekonungens gärning och en krans lades ned med texten: “Till minne av Gustav Adolf den Store”. 🇸🇪

Läs vidare →
Alternativ för Sverige står starkt inför EU-valet – fortsatt stort engagemang bland aktivisterna

Dagarna efter riksdagsvalet skickade Alternativ för Sverige ut en enkät till partiets samtliga registrerade aktivister. Enkäten syftade till att utvärdera vad som gått bra och mindre bra under valrörelsen, och hur viljan att engagera sig framöver ser ut.

Totalt svarade 424 aktivister på enkäten. Resultatet visar att aktivisterna upplever att organisationen överlag fungerat mycket bra. Aktivisterna lyckades blada i flera miljoner valsedlar i partiets valfolder och ytterligare flera miljoner valsedlar delades ut i tusentals förtidsröstningslokaler samt vallokaler på valdagen.

Läs vidare →
Fler inlägg →