Kyrkovalet 2021

Vi samlar in 500 000 kronor för att kunna kandidera. Bidra ekonomiskt till valfonden genom medlemskap eller donation.

Bli medlem Donera

Hjälp oss att ta tillbaka kyrkan till det svenska folket!

59 %

av 500 000 kr

Hjälp oss att kandidera i kyrkovalet!

Svenska kyrkan är infiltrerad av politiska krafter på vänsterkanten som använder organisationen för sina egna ändamål. Det har varit förödande för kyrkan. Medlemmarna flyr, eftersom de ser att kyrkan blivit en snäv politisk intressegrupp med socialdemokratisk orientering.

Men kyrkan tillhör inte en liten klick vänsteraktivister – den tillhör hela det svenska folket. Oavsett om man är troende kristen eller inte, är kyrkan som institution en omistlig del av Sveriges historia och framtid. 

Svenska kyrkan behöver åter bli en folkkyrka, en samlande kraft för alla svenskar. Låt oss därför påbörja det viktiga arbetet med att ta tillbaka kyrkan till det svenska folket. 

Den 19 september 2021 är det val till kyrkomötet, kyrkans riksdag. Alternativ för Sverige har under sommaren samlat namnunderskrifter för att kunna registrera partiet till valet, och har nu godkänts av kyrkostyrelsen. 

För att kunna genomföra valrörelsen, har partiet startat en insamling. Om vi får in 500 000 kronor, kommer vi att ställa upp.

Hjälp oss att kandidera. Hjälp oss att ta tillbaka den svenska kyrkan!

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Alternativ för Sverige anmäler tvivelaktig präst till domkapitlet i Göteborgs stift

Frågorna är så allvarliga att partiet anser att domkapitlet, kyrkans interna juridiska enhet, måste utreda saken och vidta disciplinära åtgärder.

Läs vidare →
Öppen ansökan: Kandidera för Alternativ för Sverige i kyrkovalet!

Nu öppnar vi upp möjligheten för allmänheten att anmäla intresse för kandidatur i kyrkovalet – även om man inte är medlem i partiet. Vi riktar oss till nationalistiskt och konservativt sinnade människor, troende som icke-troende, som delar Alternativ för Sveriges målsättning att ta tillbaka kyrkan till det svenska folket.

Läs vidare →
Fler inlägg →