Dags att beställa valsedlar!

Beställ nu

Vi har nått två miljoner! Hjälp oss med nästa delmål!

49 %
2 446 546 kr

av 5 000 000 kr

Nu börjar resan
för att ta tillbaka
vårt land!

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.

Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.

Sverige behöver ett nytt alternativ.

Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem.

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Målet om 1000 aktivister är uppnått

Stark tillströmning av nya aktivister efter utspel av Jimmie Åkesson.

Under försommaren öppnade Alternativ för Sverige upp för aktivister att anmäla sig till valrörelsearbetet. Målet var att ha 1000 aktivister på valdagen den 9 september. Idag den 17 juli, nästan åtta veckor före valdagen, uppnåddes målet.

Läs vidare →
Vi jagar både röda och borgerliga politiker

Sveriges ödesfråga är återvandringen. Alternativ för Sverige vill inleda en omfattande återvandring av invandrare som vägrar arbeta eller anpassa sig, oavsett om de har uppehållstillstånd eller medborgarskap. Ytterligare en ödesfråga för Sverige är medlemskapet i EU. Sverige måste omgående lämna EU. Dessa två ödesfrågor är någonting det starkt växande partiet Alternativ för Sverige vill ta fasta på.

Läs vidare →
Fler inlägg →