Ett nytt parti för en ny tid!

Gå med idag

Nu börjar resan
för att ta tillbaka
vårt land!

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.

Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.

Sverige behöver ett nytt alternativ.

Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem.

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Justitieombudsmannen (JO) ger AfS rätt mot Örnsköldsviks kommun

Efter riksdagsvalet 2018 JO-anmälde Alternativ för Sverige valnämnden och dess sekreterare i Örnsköldsviks kommun för missförhållanden före och under valet. JO valde att utreda delar av anmälan och har nu gett Alternativ för Sverige rätt på samtliga tre punkter som har utretts. I två av fallen riktar JO allvarlig kritik mot kommunen.

Läs vidare →
Svenska kyrkan förbjuder Alternativ för Sverige att kandidera

Alternativ för Sveriges ansökan om att bilda nomineringsgrupp till kyrkovalet har avslagits av kyrkostyrelsen. Trots att partiet fått preliminärt besked att ansökan är fullständig och att inga kompletteringar krävdes, valde kyrkostyrelsen i sista sekund att blockera registreringen. Detta motiverar kyrkostyrelsen med att de tycker att “Alternativ för Sverige” är för likt “Borgerligt alternativ”.

Läs vidare →
Fler inlägg →