HemPolitik

Vår politik

Alternativ för Sverige är ett parti som ställer upp i nationella och lokala val. På den här sidan hittar du vår politiska plattform och partiprogram.
Alla politiska program

Återerövra kulturen

Vårt kulturpolitiska program:

 • Stoppa censuren på sociala medier
 • Lägg ned SVT och ersätt med en ny och mindre public service som är neutral
 • Bygg vacker arkitektur

Ekonomi

Vårt ekonomisk-politiska program:

 • Lägre skatter och bättre välfärd
 • Försvara kontanterna
 • Minska belåningen

Vård i världsklass

Vårt sjukvårdspolitiska program:

 • Prioritera primärvården
 • Fri tandvård
 • Avskaffa regionerna

Skola med kunskapsfokus

Vårt skolpolitiska program:

 • Fokus på kunskap
 • Ordning och reda i klassrummen
 • Högre status för läraryrket

Nationernas Europa

Vårt europapolitiska program:

 • Sverige ut ur EU
 • Frys betalningar till EU
 • Utlys ny folkomröstning om EU-medlemskapet

Låt hela Sverige leva!

Vårt landsbygdspolitiska program:

 • Värna den biologiska mångfalden
 • Landsbygdsvänliga reformer
 • Nationell självförsörjning

Folkförsvar för Sverige

Vårt försvarspolitiska program:

 • Rusta upp det militära försvaret
 • Bygg upp det civila försvaret
 • Ja till alliansfrihet – Nej till Nato

Ett familjevänligt Sverige

Vårt familjepolitiska program:

 • Inför skatteavdrag för familjer
 • Låt föräldrar fatta egna beslut
 • Sunda och familjevänliga värderingar

Makten till folket

Vårt demokratipolitiska program:

 • Fler folkomröstningar
 • Politiskt ansvarsutkrävande
 • Färre och bättre myndigheter

Lag och ordning

Vårt kriminalpolitiska program:

 • Stränga straff för brottslingar
 • Stoppa övervakningssamhället
 • Stärk nödvärnsrätten

Gör Sverige svenskt igen!

Vårt återvandringspolitiska program:

 • Stoppa invandringen
 • Inrätta Återvandringsverket
 • Genomför ett återvandringsprogram

Vill du veta mer om oss?

Gillar du vår politik och vill veta mer, och följa vår verksamhet? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev så missar du inga nyheter!
Prenumerera!