GDPR

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Alterantiv för Sverige, org.nr 802508-1798, med postadress Box 5816, 10248 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när vi hanterar dem för våra ändamål.

Varför och när behandlar vi dina personuppgifter?

Alternativ för Sverige samlar in personuppgifter i följande syften.

Medlemskap

Vid ansökan om medlemskap samlar partiet in följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Adress

Vi använder uppgifterna för att kunna komma i kontakt med våra medlemmar, samt skicka ut information via mejl och post.

Uppgifterna sparas under medlemskapsperioden.

Aktivist

Vid intresseanmälan om att bli aktivist samlar partiet in följande personuppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Kommun

Vi använder uppgifterna för att kunna organisera aktivistorganisationen, samt skicka ut information via mejl.

Uppgifterna sparas tills utträde begärs.

Nyhetsbrev

Vid anmälan för partiets nyhetsbrev samlar partiet in följande personuppgifter:

  • E-post
  • Kommun

Lämnas dina personuppgifter ut?

Nej, Alternativ för Sverige delar inte med sig av dina personuppgifter till tredje part.

Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan skickas till:
gdpr@alternativforsverige.se eller Alternativ för Sverige, Box 5816, 10248 Stockholm.