Partistyrelsen

Alternativ för Sveriges partistyrelse består av människor med bred bakgrund och erfarenhet.

Gemensamt för oss alla är att vi brinner för Sverige.

Ledamöter

Gustav Kasselstrand Partiordförande
Jessica Ohlson Partisekreterare
Adam Berg Partikassör
Monica Skogman Ledamot
Mikael Simm Ledamot
Per Sefastsson Ledamot
Yvonne Lindholm Ledamot
Markus Jonsson Ledamot
Olle Felten Ledamot
Mikael Jansson Ledamot
Louise Ask Ledamot
Jeff Ahl Ledamot

Vår politik