Partistyrelsen

Alternativ för Sveriges partistyrelse består av människor med bred bakgrund och erfarenhet.

Gemensamt för oss alla är att vi brinner för Sverige.

Ledamöter

Gustav Kasselstrand Partiordförande
William Hahne Vice partiordförande
Jessica Ohlson Partisekreterare
Adam Berg Partikassör
Monica Skogman Ledamot
Krister Stehag Ledamot
Mikael Simm Ledamot
Per Sefastsson Ledamot
Yvonne Lindholm Ledamot
Markus Jonsson Ledamot
Martin Hagwall Ledamot
Viktor Södermark Ledamot

Vår politik