Tack för ditt stöd!

Nu börjar resan
för att ta tillbaka
vårt land!

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummande av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem. Tvärtom – de är ansvariga för den nuvarande situationen.

Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att bli godkända av de andra partierna.

Sverige behöver ett nytt alternativ.

Alternativ för Sverige är en ny politisk rörelse. Vårt mål är att påverka Sverige i rätt riktning – inte att bli godkända av de partier som orsakat Sveriges problem.

Läs mer om hur vi vill ställa Sverige tillrätta. →

Gustav Kasselstrand, partiledare

Jag älskar Sverige men klarar inte av att se vårt land förfalla.

Jag anser att svenska folket förtjänar ett alternativ till de politiker som försatt oss i den nuvarande situationen.

Följ med mig och Alternativ för Sverige på resan för att ta tillbaka vårt land!

Fackeltåg och kransnedläggning vid Gustav Adolfsstatyn i Göteborg

Den 6 november samlades aktivister från Alternativ för Sverige i Göteborg för att högtidlighålla Gustav Adolf.

Läs vidare →
Inför Brexit: Gustav Kasselstrand talar i London för Traditional Britain Group

Lördag den 19 oktober talar Gustav Kasselstrand för Traditional Britain Group, en ledande patriotisk och traditionalistisk grupp i Storbritannien. Gustav Kasselstrand är en av sju huvudtalare på konferensen, som besöks av europeiska toppolitiker från nationalistiska partier. Bland annat talar en finansminister från ett nationalistiskt regeringsparti.

Läs vidare →
Fler inlägg →