hemsenaste nyttDCA-avtale...
Publicerad 22 april 2024

DCA-avtalet stärker inte Sveriges säkerhet

Replik på debattartikel i Östersunds-Posten. Repliken har refuserats, varför den istället publiceras på vår hemsida.

Enligt det moderata oppositionsrådet Pär Fredriksson skulle både Östersunds och Sveriges säkerhet stärkas genom det DCA-avtal som hans partikollega Pål Jonsson har ingått med USA:s försvarsminister.

I själva verket tillgodoser detta avtal stormakten USA:s geopolitiska intressen, och medför inte på något vis en ökad säkerhet vare sig lokalt i Östersund eller i Sverige som helhet. Istället försämras svenskarnas säkerhet. Fredriksson bortser fullständigt från hur vår geografiskt närbelägna stormakt, Ryssland, uppfattar upprättandet av amerikanska baser inom svenska militära anläggningar. Skulle den nuvarande “förkrigspolitiken” fortsätta och krig faktiskt bryter ut mellan Ryssland och USA (inklusive allierade), är den amerikanska krigsmaktens baser i Sverige ett prioriterat mål att bekämpa. Östersund, liksom 16 andra områden spridda över Sverige, blir då områden där befolkningen kommer att drabbas hårt av krigets realitet: skadade, dödade, förstörda hem och arbetsplatser, samt förstörd infrastruktur.

Sverige utgör inget som helst hot mot Ryssland om vi skulle föra en säkerhets- och utrikespolitik som inte är tydligt Rysslandsfientlig. Fredriksson skriver: “Det är Ryssland som står för hotbilden och som invaderar och ockuperar andra länder.” Vad har detta med Sverige att göra? Det finns inte en enda seriös bedömare som anser det sannolikt att Ryssland skulle vilja, eller ha resurser, att invadera och ockupera
Sverige – nu eller i framtiden. Det kräver helt enkelt för stora resurser.

Man kan fråga sig varför Sverige ska vidta “åtgärder som stärker…regionens kollektiva försvarsförmåga.” Det vore mycket bättre om Sverige förde en säkerhetspolitik som enbart syftade till att stärka Sveriges försvarsförmåga. Det vore bättre om Sverige förde en säkerhets- och utrikespolitik som inte medförde osäkerhet för Sveriges befolkning.

Det spelar ingen roll hur ofta Fredriksson upprepar att Östersunds och Sveriges säkerhet skulle öka genom DCA-avtalet. Detta avtal gynnar ensidigt USA:s krigsorganisation och medför att Östersund får en ö av USA, amerikanskt territorium, insprängt i kommunen. Det blir en ö av utlandet, där svensk lagstiftning inte gäller, och där vi svenskar inte har något att säga till om vad gäller vapen och vapensystem. Det är ren vilseledning att påstå att avtalet, i den verkliga världen, kommer att genomföras “i nära samarbete och i samförstånd med svenska staten.”

Sverige kommer i realiteten att vara helt utlämnat till ensidiga amerikanska beslut. DCA-avtalet blir för Sveriges del destabiliserande.

Sverige måste naturligtvis ha ett starkt, krigsavhållande försvar anpassat efter samtidens tekniska utveckling och krigföring. Ett sådant krigsavhållande försvar hade Sverige under kalla kriget, och ett sådant starkt krigsavhållande försvar går att bygga upp igen. Detta utan att Sverige blir en bricka i stormakten USA:s strävan att ha militärbaser i så många av jordens länder som möjligt.

Måtte riksdagen rösta ner den kommande propositionen om DCA-avtalet.

Arne Johansson,
Kretsansvarig Jämtlands län tillika partistyrelsemedlem

Claes Lindh,
Partistyrelsemedlem

Alternativ för Sverige