hemsenaste nyttDebatt: Etablissemangets riggade valsystem
Publicerad 25 april 2018

Debatt: Etablissemangets riggade valsystem

Upsala Nya Tidnings (UNT) politiske chefredaktör Håkan Holmberg skrev i en förvirrad krönika att Alternativ för Sverige har ett extremt förslag om att ”införa en enhetslista vid valen, vilket skulle göra det nästintill omöjligt för väljarna att rösta bort regeringen.” Något han kallade för ett ”slirande kring demokratiska grundprinciper”.

Varför i hela friden skulle Alternativ för Sverige vilja göra det omöjligt att rösta bort regeringen? Mycket förbryllade över vad Holmberg kan ha menat med detta, ringde min kollega Per Sefastsson upp Håkan Holmberg för att upplysa vederbörande om att han uppenbarligen missförstått vårt program kapitalt. Det dröjde inte länge förrän den inte fullt så trevlige Holmberg sa åt oss att mejla och därefter slängde på luren, trots att Per bara ville upplysa om att Holmberg gjort en direkt felaktig tolkning av vårt program som ju handlar om att införa en enda valsedel som alla väljare använder, i syfte att göra den demokratiska processen mer rättvis.

Sagt och gjort så mejlade vi Holmberg med tydlig hänvisning till vårt demokratipolitiska program:

”Alternativ för Sverige vill öka den enskilde parlamentarikerns status genom att införa ett riktigt personvalssystem där väljaren måste personkryssa en kandidat och där de kandidater som sedan fått flest röster i absoluta tal blir valda. Det är ett enkelt och rättvist system som skulle bryta partiernas toppstyre och minska klyftan mellan folket och politikerna. Det skulle också öka intresset för politiken, och göra det lättare för folk att följa upp om ens kandidat levt upp till förväntningarna, och om denne förtjänar en röst i kommande val.

Systemet möjliggör också en enda valsedel. Sveriges nuvarande system med egna valsedlar för alla partier är riggat för att gynna riksdagspartierna som har rätt att få sina valsedlar utlagda. Det inkräktar även på valhemligheten eftersom man tvingas ta partivalsedlar inför valförrättare och andra som befinner sig i vallokalen. Det inbjuder även till valsabotage där aktivister, ofta på vänsterkanten, stjäl valsedlar från partier de inte gillar.”

För att demonstrera hur absurt det svenska systemet är kan vi jämföra valsedlarna i Sverige och Finland.

""
Foto: montage. Valsedlar i Sverige och Finland.

I Finland finns alltså inga partivalsedlar, endast en neutral valsedel där varje väljare röstar genom att skriva ett nummer som tillhör den kandidat man vill rösta på – ingenting annat. Rösten gäller därmed automatiskt även för det parti som kandidaten ställer upp för. Varje väljare röstar alltså på sitt parti genom att välja en kandidat från det partiet.

Efter valet räknar man helt enkelt ihop vilka kandidater som fått flest kryss, och dessa blir sedan riksdagsledamöter för partiet.

I Sverige finns ett komplicerat system som i praktiken gör att möjligheten till personval är mycket liten.

Med det finska systemet är alltså samtliga kandidater folkvalda i ordets rätta bemärkelse. Ingen riksdagsledamot kan komma in utan att ha fått tillräckligt många personkryss.

Nya uppstickarpartier missgynnas inte i det finska systemet eftersom de har samma valsedel som alla andra partier och därmed inte behöver betala hundratusentals eller miljoner kronor för att få tryckta valsedlar. När jag berättat för finländare om det svenska systemet har jag i samtliga fall mötts av förvåning. Det svenska systemet uppfattas – med rätta – som mycket odemokratiskt och ogenomtänkt.

En annan nackdel med det svenska systemet är att partierna behöver trycka upp tiotals miljoner valsedlar var för att kunna placera ut dessa överallt. Senaste riksdagsvalet trycktes 175 miljoner valsedlar. 97% av dessa användes aldrig.  

Det är alltså något liknande det system som finns i Finland (och säkert de flesta andra länder i Europa) som Alternativ för Sverige förespråkar, vilket vi alltså upplyste Holmberg om på e-post.

Men istället för att inse att han gjort en direkt felaktig tolkning av vårt program valde nu Holmberg att framhärda i sin missuppfattning. Dagen därpå skriver han en ny krönika med titeln: ”Så här står det i AfS partiprogram”.

Bland annat skriver han:

”Ledaren lades ut på unt.se redan på tisdagen och efter några timmar ringde en representant för AfS och hävdade att min formulering byggde på ett oerhört grovt missförstånd. Men det finns inget missförstånd. I det program för AfS som vem som helst kan hitta på nätet finns under rubriken Demokrati och politiker ett längre avsnitt om ”införande av personvalssystem”. Man föreslår där ett valsätt där väljarna inte ska rösta på partier utan istället personkryssa en kandidat. (…) Hur detta skulle gå till framgår inte, men poängen är uppenbarligen att man vill avskaffa systemet med partival. Och avskaffas det så finns inte längre någon möjlighet att rösta för ett tydligt och sammanhängande alternativ till regeringen för dagen, oavsett vilken denna är. Ett partiprogram med sådant innehåll går inte att missförstå.”

Som tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och bidragsgivare till Expo är det inte oväntat att Holmberg med näbbar och klor vill försvara det nuvarande systemet som är riggat till etablissemangspartiernas fördel. Han har naturligtvis allt att förlora på att förändra systemet. Alltså sällar han sig till ett slags vänsterkonservativt etablissemang som gör allt för att stoppa alla nödvändiga förändringar. I deras kamp för att bevara det dysfunktionella systemet kan vi alltså vänta oss dylika lögner, medvetna missförstånd och fake news hela valåret.

Men vi kommer aldrig att vika oss. Om ett system är riggat till vår nackdel måste vi hela tiden hitta nya sätt att nå ut i valrörelsen – och det kommer etablissemanget att märka.