Gustav Kasselstrand, Axel W Karlsson, Mikael Jansson och Louice Hedman publicerar en replik på Jonas Eeks (opinionschef på Kyrkans tidning) artikel “Ett dåligt alternativ för Sverige”.

Alternativ för Sverige skriver bland annat:

“Svenska kyrkans dramatiska tillbakagång de senaste decennierna visar att det finns allvarliga brister i kyrkans ledning och den ideologi denna ledning träder fram med. Vi vill se en radikal förändring av kyrkan, tillbaka till en kristen folkkyrka, bort från dagens politiska lobbyorganisation som allt färre svenskar kan identifiera sig med. Vi har flera förslag för att åstadkomma denna förändring. Allt finns att läsa i vårt kyrkopolitiska program.

Vi vill befria kyrkan från de partier som allt för länge använt institutionen som en maktapparat (dit hör inte Alternativ för Sverige), och från kyrkans eget etablissemang som gjort den tidigare folkkyrkan till megafon för de senaste politiska trenderna.”

Läs hela artikeln på Kyrkans tidning.

Följ vår kampanj i kyrkovalrörelsen på våra sociala medier och på vår kampanjhemsida tatillbakakyrkan.nu! Där hittar du även hela vårt program, alla våra kandidater och du kan beställa valsedlar gratis.