Hur ska Sverige se ut om 10 år? Vad vill Alternativ för Sverige prioritera? Vad vill vi välja bort? Hur ser de ideologiska skillnaderna ut?

Gustav Kasselstrand (AfS) berättar om sin vision av Sverige 2028.

Uppdatering:

Youtube har återigen censurerat Alternativ för Sverige, och tagit bort videon.

Du kan istället se Gustav Kasselstrands tal på Vimeo här!