Efter vårt skolbesök på gymnasieskolan Kunskapskällan i Herrljunga i november 2020 anmälde vi rektor Thereze Gunnarsson till Justitieombudsmannen (JO), som nu kommit med beslut. JO anser att Gunnarssons agerande inte varit förenligt med objektivitetsprincipen och att hon förtjänar kritik för sitt agerande.

Bakgrunden var att Gunnarsson skickat ut ett mail till samtliga elever på skolan om att Alternativ för Sverige besökt skolor i närområdet. I mailet kallades vårt parti för ”högerextremt” och ”rasistiskt”. Rektorn skrev även att ”detta är inget som vi på skolan vill stödja” som en kommentar till att vi delat ut flygblad och värvat medlemmar på skolorna. Dessutom uppmanades eleverna att tillkalla personal för att köra bort oss om vi dök upp utanför skolan.

När vi anlände till skolan dröjde det bara fem minuter innan en upprörd Gunnarsson marscherade ut och försökte få oss bortköra. Hon kom även att tillkalla polis, som till hennes stora besvikelse kunde konstatera att vi stod på allmän plats och hade rätt att dela ut våra flygblad.

Som om inte det vore nog kunde flera elever på skolan vittna för oss om hur deras flygblad beslagtogs av personal när de kom in i skolbyggnaden. En av dessa elever ställde upp på en intervju med oss, vilket kan ses i filmen från det aktuella skolbesöket.

JO har nu kommit med ett beslut i ärendet, där man går ut och kritiserar rektorn för mailet. Eftersom rektor med personal förnekar att man beslagtagit våra flygblad står ord mot ord och JO har därför inte tagit med den biten i sin kritik.

Mattias From, som stod bakom JO-anmälan mot rektorn kommenterar:

– Det är glädjande att vi tillslut får upprättelse efter en sådan här händelse. Det är ett prejudikat och förhoppningsvis avskräcker det andra lärare och rektorer från att agera på detta sätt. Sedan kunde man naturligtvis önskat att det hade funnits ett tjänstemannaansvar där det hade fått konsekvenser för den här rektorn. Man kan tycka att man inte borde kunna arbeta kvar som rektor efter att ha uppfört sig så.

– Vid merparten av våra skolbesök har vi behandlats felaktigt av lärare och rektorer. Vid två tillfällen upplevde vi att övertrampen var så grova och uppenbara att vi anmälde till JO. Vi inväntar fortfarande beslut i det andra ärendet, där vår partiledare Gustav Kasselstrand anmälde Aranäsgymnasiet i Kungsbackas rektor Sofia Rådström.

JO-Beslutet:

https://samnytt.se/wp-content/uploads/2022/04/9015-2020-Beslut-JO-Thereze-Gunnarsson.pdf

Filmen från skolbesöket:

https://www.youtube.com/watch?v=zk2NvqdeTM4

Medial uppmärkasamhet kring beslutet:

https://sverigesradio.se/artikel/jo-kritiken-mot-rektor-inte-forenligt-med-objektivitetsprincipen

https://sverigesradio.se/artikel/rektor-varnade-for-hogerextremt-parti-kritiseras-av-jo

https://samnytt.se/antidemokratisk-rektor-falls-av-jo/

https://www.alingsastidning.se/nyheter/herrljunga/jo-kritik-mot-rektor-1.71448800

https://www.bt.se/herrljunga/rektorn-far-kritik-fran-jo-varnade-for-hogerextremt-parti-f0d2258a/

För mer information,

press@alternativforsverige.se