hemsenaste nyttMedlemsrek...
Publicerad 10 juni 2022

Medlemsrekord – redan efter fem månader

Alternativ för Sverige växer snabbare än någonsin tidigare. Nu har partiet återigen slagit medlemsrekord, trots att endast fem månader av året har gått. Den 9 juni överträffades förra årets rekord på 2 726 medlemmar. 

Medlemskap i Alternativ för Sverige kostar 285 kronor och måste förnyas varje år för att räknas som aktivt. 

Partiets tillväxt har i år varit så stark att det tidigare medlemsrekordet passerats redan före halva året har gått. Medlemsantalet den 9 juni, 2 726 medlemmar, är 40 procent högre än samma tidpunkt föregående år. Hur stor tillväxten blir på årsbasis står klart först vid avräkningen den 31 december.

Partiets nästa mål är att uppnå 3 000 medlemmar före valdagen. 

Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Vi växer för att vi är ett alternativ till de gamla partierna. Vi presenterar en politik som kan rädda Sverige från nuvarande förfall.

– Alternativ för Sverige får inga skattepengar som riksdagspartierna, utan är helt beroende av medlemsintäkter och frivilliga donationer för att kunna bedriva verksamhet. Det betyder att varje medlem gör skillnad, även om man är helt passiv.

– Om man funderar på att bli medlem, är det nu före valet man ska ta steget. Varje medlem som engagerar sig i valrörelsen, innebär ökade chanser för oss att uppnå valframgångar både på nationell och lokal nivå.

Partiets starkaste tillväxt sker i Jämtland, följt av Västra Götaland och Halland.

Alternativ för Sverige är nu klart större än Sverigedemokraterna var år 2006, 18 år efter att SD bildades. SD hade då omkring 2500 medlemmar och fick 2,9 procent i riksdagsvalet samma år.

Alternativ för Sveriges medlemsantal:

År 2018: 2 057 medlemmar
År 2019: 1 742 medlemmar
År 2020: 2 204 medlemmar
År 2021: 2 726 medlemmar
År 2022: 2 726 medlemmar (9 juni)

För mer information och statistik,

press@alternativforsverige.se