hemsenaste nyttNationalis...
Publicerad 31 augusti 2023

Nationalistiska partier bildade samarbete – vill forma partigrupp i Europaparlamentet

Lördag den 26 augusti samlades representanter för sex nationalistiska partier i Ungerns huvudstad Budapest. Mi Hazánk var initiativtagare till det historiska mötet som ägde rum i landets nationella parlament. Partiernas vänskap och politiska enighet bekräftades genom att Budapestdeklarationen skrevs under. “Sverige har aldrig tidigare haft ett parti representerat i ett ledande nationalistiskt samarbete på europeisk nivå. Mötet i Budapest innebär därför en historiskt viktig milstolpe för vårt parti, för Sverige och för likasinnade krafter i hela Europa”, kommenterar partiledare Gustav Kasselstrand. Målet med samarbetet är att partierna ska stärka varandra under EU-valrörelsen, och efter valet bilda en gemensam grupp i Europaparlamentet.

– Vi vill ha verklig och radikal förändring. Vi vill inte bara göra småförändringar i det nuvarande systemet och ändå fortsätta tjäna det. Det är tid för oss att agera. Vi måste vara väldigt selektiva med våra europeiska allierade – för i dessa historiska tider har vi ett stort historiskt ansvar. Här finns en möjlighet att äntligen stoppa förstörelsen av nationernas Europa – men om vi väljer fel allians kan våra nationer falla. Vi kan bara välja allierade som förstår innebörden av dessa mörka krafter, allierade som är modiga och ärliga, som är riktiga kamrater, som inte är rädda och som inte kan korrumperas. Vi har nu bjudit in sådana partier och politiker från olika delar av Europa. Det är de som visar vägen. Vi kan rädda Europa från undergång. Framtida generationer kommer att tacka oss om vi bildar den här alliansen. Så låt oss göra det!, sade Mi Hazánks partiledare Laszlo Toroczkai i sitt tal och fick stående ovationer.

Konferencier för mötet var vice talmannen för Ungerns parlament, Dóra Dúró, som också är vice ordförande för Mi Hazánk.

Talarna var i tur och ordning:

László Toroczkai – Mi Hazánk, Ungern

Lászlo Toroczkai bildade Mi Hazánk som ett utbrytarparti ur Jobbik 2018, och förra året tog partiet plats i parlamentet med 6 procent av rösterna. Mi Hazánk profilerar sig som ett nationalistiskt och fristående alternativ till regeringspartiet Fidesz som man menar är ett opålitligt maktparti. I vissa frågor röstar Mi Hazánk med Fidesz, i andra frågor går man i opposition.

Fram till nyligen var Toroczkai borgmästare i den lilla kommunen Ásotthalom. Under sin tid som borgmästare lyckades Toroczkai bland annat få Fidesz-regeringen att bygga ett stängsel vid landets södra gräns. Detta för att stoppa det stora antalet tredje världen-invandrare som passerar Ungern på väg till västra och norra Europa. Toroczkai besökte Alternativ för Sverige och talade på valupptakten i Stockholm under förra valrörelsen.

I sitt tal lyfte Toroczkai fram att de närvarande partierna alla har liknande historia, som bildats som reaktioner på att det ursprungliga partiet korrumperats eller svikit sina politiska ideal.

– Faktum är att våra partier inte bara har liknande program, utan vi har en nästan identisk historia. Vi har alla konfronterats med politiker som på grund av feghet och opportunism inte haft modet att säga sanningen, och som har svikit sina folk. De har i själva verket tjänat våra globala förtryckare. Det sorgligaste är att dessa politiker fanns i våra egna politiska led. Vi som är här förenas av det faktum att det är vi som inte blev förrädare. Vi är de som vägrade ljuga för vårt folk. Vi är de som vägrade att vara politiskt korrekta. Och vi är de som blev mobbade och förlöjligade, för de trodde att de hade besegrat oss. Men vi motbevisade dem. Vi har inte bara överlevt, utan växer nu starkare. Och denna styrka kan växa om vi inte kämpar ensamma, utan tillsammans.

– Precis som vi i våra egna länder inte har givit upp våra principer, ska vi inte göra fel kompromisser i den europeiska politiken. Vårt uppdrag är att skapa en ny europeisk linje och allians – en som är modigare och mer frispråkig än den någonsin varit tidigare. En som är ansvarig bara inför Gud och nationen, inte mot någon miserabel marionettdocka som Europeiska kommissionen eller någon världsorganisation. Här i Budapest idag har vi slagit fast våra gemensamma mål i en enda deklaration som gör det tydligt vad vi kämpar för.

Partiet är inte invalt i Europaparlamentet men har målet att få hela tre mandat nästa år. 

László Toroczkai, partiledare för Mi Hazánk i Ungern.

Kostadin Kostadinov – Vazrazhdane, Bulgarien

Kostadinov bildade partiet Vazrazhdane (Pånyttfödelse) 2014, som tog plats i parlamentet 2021. I årets val blev man tredje största parti med hela 13,5 procent. Partiet fick sitt genombrott tack vare sin kritik mot regeringens covidpolitik, i synnerhet vaccinpassen, och sedan dess har man växt ytterligare tack vare den nationella och självständiga linje man gått fram med som alternativ till det politiska etablissemangets globalistiska orientering.

Till exempel har man lyckats stoppa införandet av euron genom att samla in över en halv miljon underskrifter, vilket enligt grundlagen ska tvinga fram en folkomröstning. Parlamentet har vägrat att utlysa folkomröstningen och frågan har nu istället hamnat i Högsta domstolen. Under tiden har euroinförandet skjutits upp på obestämd tid.

Man är även motståndare till landets Natomedlemskap. I sitt tal, som hölls på bulgariska och översattes till engelska, sade Kostadinov att “EU är ett hot mot vår tvåtusenåriga europeiska civilisation”.

Partiet har inte plats i Europaparlamentet men spås få flera mandat nästa år.

Kostadin Kostadinov, partiledare för Vazrazhdane (Pånyttfödelse) i Bulgarien.

Thierry Baudet – Forum voor Democratie, Nederländerna

Partiet växte fram ur författaren Thierry Baudets nationalistiska och konservativa tankesmedja med samma namn, och bildades formellt 2017. Partiet var tidigare i samma grupp som Sverigedemokraterna i Europaparlamentet (ECR-gruppen), och Baudet talade på Landsdagarna 2019. Sedan dess har han valt att söka nya allierade som har ett bredare och djupare motstånd mot den globalistiska politiken – och försvar för verklig demokrati. Dagen före konferensen presenterade Baudet sin bok “The Covid Conspiracy” som nu översatts till ungerska. Baudet uttryckte sin stora glädje över att nu få bilda det nya samarbetet.

“Det här är en dröm som blir verklighet. Att få vara här med människor från olika europeiska länder, men som har fått uppleva samma kamp och samma kall att kämpa för vår gemensamma civilisation. Här är vi nu, vi stärker våra vänskapsband och bygger en allians. Det här är ett avgörande ögonblick och en vändpunkt i Europas politiska historia. Jag hoppas att denna allians kommer att innebära fantastiska valresultat i våra respektive länder!”, sade Baudet i sitt tal.

Partiet har ett mandat i Europaparlamentet.

Thierry Baudet, partiledare för Forum voor Democratie i Nederländerna.

Josef Nerušil – Svoboda a přímá demokracie, Tjeckien 

Partiet grundades av den tjeckisk-japanske affärsmannen Tomio Okamura år 2015 och fick nästan 10 procent i senaste parlamentsvalet. Partinamnet betyder “Frihet och direktdemokrati”.

Representerades på konferensen av partiets gruppledare i Prags stadshus, Josef Nerušil. “Tjeckien ska vara en suverän nation. Vi tror inte att det går att reformera EU. Vi tror att det är bättre att gå fram med en kontrollerad avveckling av EU och därefter fokusera på samarbete med våra grannländer”, sade Nerušil i sitt tal. Han lyfte även fram motståndet mot massinvandringen och försvaret för direktdemokrati.

Partiet har ett mandat i Europaparlamentet. 

Josef Nerušil, gruppledare i Prags stadshus för Svoboda a přímá demokracie i Tjeckien.

Mikael Jansson – Alternativ för Sverige

Vice partiledare Mikael Jansson företrädde Alternativ för Sverige och inledde sitt tal med att slå fast att Europa är hotat. “Men samtidigt har vi nu de rätta förutsättningarna för att forma ett motstånd. Och inte bara ett motstånd, utan en stark kraft i form av ett nätverk för sanna nationalister – en stark partigrupp”, fortsatte Jansson.

Jansson förklarade att socialister och liberaler samarbetar med syfte att koncentrera makten i Bryssel, och menade att det därför är självklart att även vi nationalister måste samarbeta.

“Vårt mål är det motsatta. Vi vill bevara de fria och livskraftiga nationalstaterna. Bryssel får aldrig bli huvudstaden i en europeisk stat”.

Han lyfte sedan hur Alternativ för Sverige är det enda svenska parti som företräder en linje om utträde ur unionen, vilket ger stora möjligheter att nå en valframgång nästa år. Han talade sedan om de många problem som både Sverige och Europa lider av just nu – bland annat massinvandringen, kriget i Ukraina, den tilltagande ekonomiska recessionen och avvecklingen av Europas industri.

“Det är samtidigt viktigt att förstå att det aldrig är för sent. Vi kan fortfarande rädda Europa. Europa är den bästa platsen på jorden. Vårt hårda arbete kommer att leda till en fantastisk framtid för våra barn i ett nationernas Europa. Lycka till, till oss alla i det kommande valet till Europaparlamentet!”, avslutade Jansson.  

Mikael Jansson, vice partiledare för Alternativ för Sverige.

Nicolas Rimoldi – Mass-Voll, Schweiz

Mass-Voll (“Bägaren är full”) bildades år 2021 och ställer upp i sitt första nationella val i höst. Att det nationalistiska samarbetet som instiftades i helgen handlar om något mycket mer än bara EU-valet visas just av schweizarnas närvaro – Schweiz är inte EU-medlem och har därmed inget val till Europaparlamentet.

“Vänner, timmen är sen. Vi står inför en undergång av våra nationer, våra värderingar, våra traditioner och vår kultur. Splittring gör oss svagare, enighet gör oss starkare. Därför måste vi bilda den här alliansen, här och nu. Corona, invandring, klimat, wokeism – dessa används för en och samma sak: rädsla. För rädda människor är mer benägna att ge upp sina rättigheter och bjuda mycket mindre motstånd.

Vänner, timmen är sen, men det är inte för sent att stoppa globalisterna och deras stora omställning; att bevara det som vi håller kärt, inte bara för vår skull, utan för framtida generationer, för våra barn och barnbarn; att rädda våra nationer och familjer, och framtiden i denna fantastiska plats som heter Europa. Jag säger till er alla, betala det högsta priset och uthärda varje motgång. Ge allt du har och lite till. Offra allt och lite till. Till slut kommer vi att segra, för vi måste segra. Vi kommer att rädda Europa, för att vi måste rädda Europa”, avslutade Rimoldi, som spår att partiet tar plats i det nationella parlamentet i höst.

Nicolas Rimoldi, partiledare för Mass-Voll i Schweiz.

Flera partier förväntas ansluta till samarbetet inför EU-valet. Målet är att nå den gräns som behövs för att kunna bilda en grupp i Europaparlamentet – sju partier från olika länder.

Konferensen avslutades med att den brittiske filosofen och historiken John Laughland läste upp Budapestdeklarationen, som företrädarna sedan skrev under.

Budapestdeklarationen för de fria nationernas Europa

Vi, företrädarna på Budapestmötet för ett nationernas Europa, är starka anhängare av de fundamentala europeiska och mänskliga värdena demokrati, frihet, nationell och individuell suveränitet.

Vi tillkännager:

1. Vi är anhängare av ett fritt samarbete mellan suveräna och oberoende nationer i Europa, för allas bästa, och motsätter oss ett överstatligt, byråkratiskt och globalt styre som inte kan hållas ansvarigt. Vi är för självständig nationell utrikespolitik och motståndare till block.

2. Vi är anhängare av öppna ekonomier baserade på ömsesidigt utbyte, och starka motståndare till den industriellt och kriminellt organiserade massinvandring som våra samhällen inte klarar av och som är ett oundvikligt resultat av en politik för ett Europa utan gränser. Både legal och illegal invandring måste stoppas.

3. Vi är anhängare av traditionella familjestrukturer och skydd av barn, och emot wokeism och så kallade HBTQIA+-värderingar som undergräver nationell sammanhållning och sunt förnuft.

4. Vi förkastar den ideologi som formuleras av världsorganisationer vilka finansieras av globala företag och intressenter, som berövar människor deras frihet och likt ett slags generalrepetition har begränsat människors friheter med covid som förevändning, samtidigt som internationella företag och finansiärer berikas med otroliga summor pengar.

5. Vi är anhängare av nationell demokrati och motsätter oss de framväxande institutionerna för ett globalt styre, som EU, WHO och FN med de så kallade “globala målen för hållbar utveckling” som i verkligheten inte är någonting annat än ett program för en världsregering.

6. Vi är anhängare av privat egendom (grunden för alla friheter, som för närvarande undertrycks av höga skatter och godtyckliga exproprieringar, inklusive av jordbruksmark) och motsätter oss den nuvarande finansiellt baserade postindustriella virtuella ekonomi som kontrolleras av centralbanker utan ansvarsskyldighet. Vi är för hårdvaluta och motståndare till inflation (som är ett rån av de fattiga till de rika) och alla former av central kontroll, särskilt centralbankers digitala valutor (CBCD).

7. Vi är anhängare av yttrandefrihet och motståndare till det växande tryck av censur och tabun som kväver debatten, fördummar våra intellekt och förhindrar oss att nå sanningen.

Vi vill stärka vårt transnationella samarbete, oavsett form, för att främja dessa värderingar.

För mer information,

press@alternativforsverige.se