Alternativ för Sverige har slagit nytt medlemsrekord. “Vi har fler medlemmar än någonsin. Vi har aldrig tidigare varit så stora som vi är nu”, sade Gustav Kasselstrand på torgmötet i Stockholm där nyheten meddelades först.

Förra året slog Alternativ för Sverige medlemsrekord med 2 204 medlemmar, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med året före (2019).

Medlemsantalet börjar varje år om på noll och medlemskapet måste förnyas.

Redan den 1 september i år lyckades partiet tangera det tidigare medlemsrekordet, trots att en tredjedel (fyra månader) av året återstår.

Tillströmningen av nya medlemmar har sedan dess fortsatt, och i skrivande stund har partiet 2 300 medlemmar.

– Våra befintliga medlemmar är i mycket stor utsträckning benägna att förnya medlemskapet, samtidigt som vi också har ett stort inflöde av nya medlemmar. Resultatet är en kraftig tillväxt av medlemsantalet, och det sker i samtliga kretsar över hela landet, säger partiledare Gustav Kasselstrand.

– Varje medlem är viktig för oss. Utan medlemmar kan vi inte bedriva någon verksamhet. Aktiva medlemmar är själva ryggraden i partiet, men även passiva medlemmar gör värdefulla insatser eftersom vi är beroende av medlemsintäkter för att kunna bedriva verksamhet. Det skiljer oss från riksdagspartierna, som istället lever på bidrag av skattebetalarna. 

– Vår ambition är nu att fortsätta växa så att vi går in i valåret 2022 med ännu fler medlemmar. Ju fler medlemmar vi blir, desto större är chansen att vi gör ett riktigt starkt val.

**Så mycket bidrag beviljar partierna sig själva: **

Socialdemokraterna: 41 miljoner
Moderaterna: 31 miljoner
Sverigedemokraterna: 27 miljoner
Centerpartiet: 16 miljoner
Vänsterpartiet: 15 miljoner
Kristdemokraterna:​​​​ 13 miljoner
Liberalerna: 13 miljoner
Miljöpartiet: 12 miljoner
Feministiskt initiativ: 0,3 miljoner
Alternativ för Sverige: 0 kronor

(Källa: Riksdagen. Avser endast pengar till riksorganisationen - den faktiska siffran är mångdubbelt högre om man även tar kommunpengar med i beräkningen).

Vill du hjälpa Alternativ för Sverige att växa? Bli medlem!