Replik på Sydsvenskans ledare 13 februari om att Evelina Hahne nekas att tjänstgöra i Hemvärnet. Hahne har förvägrats en replik av Sydsvenskan, trots att hon omnämns i negativa ordalag i ledaren.

Sydsvenskan påstår i sin ledarartikel den 13/2-2022 att jag inte fick min ansökan till Hemvärnet avbruten till följd av mina invandringskritiska åsikter på Twitter. I stället påstår de att jag bekänner mig till en samhällssyn som uppmanar till krig. Försvarsmakten har själva uppgett att jag blev exkluderad till följd av det jag skrivit på Twitter, det finns inspelat. Trots det menar Sydsvenskans ledare att anledningen skulle vara någon annan. Det är djupt oärligt. Jag vill berätta hur det egentligen gick till.

Jag är en 26-årig civilingenjör och nybliven mamma som i höstas bestämde mig för att göra en insats för det svenska försvaret. Jag ville visa min dotter att mamma är stark och att alla kan göra någonting för Sverige. Innan säkerhetsprövningen ens hade genomförts avbröts min ansökan abrupt. Jag ringde upp beslutsfattarna. En av dessa erkände att han avbröt min ansökan för saker jag skrivit på Twitter som han hävdar bryter mot ”alla människors lika värde”. Han ville inte uppge vad. Samma person gillar grupper på Facebook som är fientliga mot SD. Den andra personen uppgav att han hade koll på min makes politiska åsikter – varför nu det skulle vara av betydelse för min ansökan. Detta var skälen till att jag exkluderades, trots att Försvarsmaktens egen värdegrund säger att man ska välkomnas oavsett politisk åskådning. Samtalen finns inspelade och går att finna på min Twittersida.

Frågan man kan ställa sig är om det ska vara tillåtet för statliga myndigheter att bedriva politisk aktivism. Om man vid ett regeringsskifte i stället skulle börja exkludera individer med liknande åsikter som Sydsvenskans ledare framför hade man antagligen inte resonerat likadant.

Evelina Hahne
Alternativ för Sverige