hemsenaste nyttResultatet av personvalet
Publicerad 3 oktober 2022

Resultatet av personvalet

Resultatet av personvalet är klart. Av partiets totala antal röster på 16 646, valde drygt 40 procent – 6 908 personer – att kryssa en kandidat. Det är dubbelt så hög siffra som det nationella snittet, där endast cirka 20 procent kryssar en kandidat.

Här är partiets 10 mest kryssade kandidater och antalet röster:

1️⃣ Gustav Kasselstrand, 4385

2️⃣ Jeff Ahl, 549

3️⃣ Lennart Matikainen, 399

4️⃣ Evelina Hahne, 174

5️⃣ Mikael Jansson, 164

6️⃣ Mikael Simm, 106

7️⃣ Christian Peterson, 99

8️⃣ Sven Valerio, 86

9️⃣ Per Sefastsson, 82

🔟 Andreas Feymark, 73

Gustav Kasselstrand säger att det är glädjande att relativt stor andel av AfS-väljarna personröstar, då det ligger i linje med partiets formuleringar i det demokratipolitiska programmet. AfS efterlyser ett bättre personvalssystem i Sverige vilket skulle öka medborgarnas inflytande. Möjligheten till insyn och ansvarsutkrävande skulle öka. Dessutom skulle riksdagsledamöterna vara folkvalda i ordets rätta bemärkelse och få mer integritet gentemot sitt parti.

"Sveriges personvalssystem har tyvärr aldrig slagit igenom, vilket beror på att systemet har så stora begränsningar. Det är så partierna vill ha det: Om medborgarna inte vet vilka som företräder dem i riksdagen, blir möjligheten till ansvarsutskrävande obefintlig", skriver Kasselstrand på Twitter.

Läs mer under rubriken "Folkvalda politiker".