hemsenaste nyttSkolor sku...
Publicerad 16 juni 2024

Skolor skulle lära eleverna om demokrati – AFS-röster ogiltigförklarades

Endast ett fåtal skolor i landet godkände röster på Alternativ för Sverige. På dessa skolor uppvisade partiet starka resultat.

I samband med EU-valet har ett EU-skolval anordnats för de högstadieskolor och gymnasieskolor som önskat delta.

“EU-skolvalet arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, på uppdrag av regeringen. Det är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och är tänkt att lära elever om EU, demokrati, politik och hur det går till att rösta”, skrev ansvarig myndighet MUCF, och lyfte fram att “200 000 elever på 422 skolor runt om i landet har under våren möjlighet att göra sin röst hörd i EU-skolvalet”.

Alternativ för Sverige kontaktade tidigt MUCF och bad om att myndigheten skulle skicka med partiets valsedlar till skolorna, tillsammans med övriga partier. Partiet förvägrades dock denna möjlighet.

När partiet istället kontaktade ett antal skolor direkt, blev det nej på de allra flesta – de tänkte inte ta emot Alternativ för Sveriges valsedlar. Istället intygade skolorna att den som önskar rösta på ett parti utanför EU-parlamentet, kan göra det med en blank valsedel.

Nu när resultatet från skolvalet är klart, visar det sig dock att nästan alla skolor ogiltigförklarade rösterna på Alternativ för Sverige. På de allra flesta skolor har partiet noll röster, enligt den officiella lista som vi erhållit från MUCF. Istället har rösterna felaktigt placerats i kategorin “Röster på oregistrerade partier”, trots att Alternativ för Sverige givetvis var registrerat för valet. Till exempel har Blackebergs Gymnasium i Stockholm hela 48 “röster på oregistrerade partier”, nästan 6% av antalet röster. Nästan lika hög andel finns i ytterligare 10-15 skolor, bland annat Nyvångskolan i Lunds kommun.

En elev på denna skola skriver i ett mejl till partiet:

“Jag och fem av mina kompisar bestämde oss för att rösta på AFS i skolvalet i år. Nu när jag kollar hemsidan för skolans resultat så står det att det är 0 % giltiga röster på övriga, alla våra röster stämplades som “ogiltiga”, även då vi skrev Alternativ för Sverige på valsedeln. Detta är en attack mot det demokratiska samhället och jag tänker göra något åt det”.

En annan elev, på Vittra Röda stan i Norrköping, kontaktade partiet och berättade att rektor beslutat att alla röster på Alternativ för Sverige kommer att ogiltigförklaras. Det visar sig nu när resultatet redovisats, att rektorn i praktiken slängde rösterna i papperskorgen. De finns inte ens med i kategorin “röster på oregistrerade partier” (den uppgår till 0).

Så vilket stöd skulle Alternativ för Sverige ha fått i EU-skolvalet, om vi tilläts ha valsedlar ute – som inte ogiltigförklarades efter röstning? En fingervisning får vi genom att titta på de få skolor där en sådan demokratisk ordning tillämpades.

Dessa skolor följer nedan:

Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka: 5,71 %
Lagmansgymnasiet, Vara: 4,83 %
Kattegattgymnasiet, Halmstad: 3,61 %
Aranäsgymnasiet, Kungsbacka: 2,56 %
Borgarskolan, Gävle: 1,69 %

Notera att ingen av ovan skolor bjöd in partiets företrädare för att föreläsa om vår politik eller samtala med eleverna. Ändå lyckades vi på flera av skolorna bli större än vissa riksdagspartier.

För mer information,

press@alternativforsverige.se