hemsenaste nyttStarkt med...
Publicerad 24 april 2024

Starkt medlemsantal 2023

Vid avräkningen den 31 december 2023 noterade Alternativ för Sverige 2 637 medlemmar. Det innebär att partistyrelsens prognos inför året – 2500 medlemmar – överträffades.

Partiet hade budgeterat för ett mindre medlemsantal 2023 än 2022, som var ett år då vi fick exceptionellt många medlemmar. Av erfarenhet vet vi att många bara blir medlemmar när det är riksdagsval, vilket också är tydligt hos riksdagspartierna.

Att 2023 års medlemsantal nu blev högre än beräknat är glädjande. Det visar att partiet bibehåller en lojal och förhållandevis stor medlemskår (jämfört med partiets totala antal röster). Det i sin tur innebär att vi varje år kan bedriva ny verksamhet oavsett om det är val eller inte. Medlemsintäkter är och förblir partiets enskilt största inkomstkälla.

Partiet har nu, sex år efter bildandet, ungefär lika många medlemmar som Sverigedemokraterna hade år 2006, då SD hade funnits i 18 år.

Medlemsstatistik:

År 2018: 2 057 medlemmar
År 2019: 1 742 medlemmar
År 2020: 2 204 medlemmar
År 2021: 2 726 medlemmar
År 2022: 3 411 medlemmar
År 2023: 2 637 medlemmar

Bli medlem på alternativforsverige.se/bli-medlem