hemsenaste nyttValmyndigh...
Publicerad 27 december 2023

Valmyndigheten chockhöjer priset på valsedlar – de etablerade partierna får allt gratis

Valmyndigheten har nu beslutat om kostnaden för valsedlar till Europaparlamentsvalet. Kostnaden höjs med 38 procent och slår hårt mot EU-valets utmanarparti Alternativ för Sverige, som tvingas betala valsedlar på egen hand. De etablerade partierna som är invalda i Europaparlamentet berörs dock inte alls av höjningen eftersom de får sina valsedlar gratis.

I informationen från Valmyndigheten framgår att priset blir 73 kronor för 1000 valsedlar.

I 2022 års allmänna val var priset 53 kronor för 1000 valsedlar.

Kostnaden har alltså chockhöjts med 38 procent, mer än tre gånger så mycket som inflationen under samma period.

Även engångskostnaden för tryck har höjts från 470 kronor till 1120 kronor, en ökning med hela 138 procent.

Exempel:

För att trycka tre miljoner EU-valsedlar blir priset 220 120 kronor, att jämföra med lika många riksdagsvalsedlar som kostade 159 470 kronor. Det är en höjning med 60 650 kronor.

De etablerade partierna får 23 miljoner gratis valsedlar – per parti

Kostnaderna ovan gäller endast Alternativ för Sverige och andra uppstickarpartier som redan har mycket små resurser, ofta utan en enda skattekrona i bidrag.

Partier som redan är invalda i Europaparlamentet och som får mångmiljonbidrag av skattebetalarna, får enligt lagen fria valsedlar till ett antal som motsvarar tre gånger antalet röstberättigade.

I nästa års EU-val är det drygt 7,6 miljoner röstberättigade, vilket gör att varje parti kan köpa ungefär 23 miljoner valsedlar och skicka notan till skattebetalarna.

Värdet på detta är drygt 1,1 miljoner kronor för varje parti (1 170 120 kronor).

Beslutet om att chockhöja valsedelskostnaderna har fattats av Valmyndighetens nämnd. Hela beslutet kan läsas här.

Kasselstrand: Därför bröt Tidöpartierna sitt löfte

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Sveriges valsedelssystem är uppbyggt för att gynna de redan etablerade partierna och diskriminera uppstickarpartier, vilket detta exempel så tydligt visar. De som drabbas av de chockhöjda priserna är små partier som Alternativ för Sverige, medan de redan invalda partierna inte berörs alls. Vi tvingas dessutom själva dela ut valsedlar till tusentals vallokaler, medan de andra partierna får denna service av det offentliga.

– Demokratin subventioneras med mångmiljardbelopp när det gäller de etablerade partierna. Men små och ekonomiskt svaga partier får inga subventioner: vi ska betala varje valsedel på egen hand.

– Det här belyser hur viktigt det är att reformera valsedelssystemet genom att införa en neutral och gemensamt distribuerad valsedel, en fråga vi har drivit från första början. Valmyndigheten har redan presenterat ett förslag och manat till skyndsamt agerande, vilket jag välkomnar. Tyvärr anser Tidöpartierna inte att det är lika viktigt: trots att de i Tidöavtalet lovat att utreda frågan har det fortfarande inte påbörjats. Det kan bara tolkas som att de partier som gynnas av dagens system inte vill ge upp sina egna privilegier!

För mer info,

press@alternativforsverige.se