hemsenaste nytt🎬 FILM: P...
Publicerad 27 maj 2024

🎬 FILM: Polisen anmäler Gustav Kasselstrand – får svar på tal

➡️ När AFS skulle tala på Vattentorget i Växjö den 24 maj, krävde polisen att partiet skulle ställa sig längst in på torget – långt bort från det område där människor rör sig, där bänkar finns och där elskåpet för högtalarna är placerat.

‼️ Ansvarig polis på plats hotade Gustav Kasselstrand med polisanmälan för ”brott mot ordningslagen” om han skulle ställa sig utanför polisens anvisade område. I filmen kan du se hur partiledaren valde att agera …

⤵️ DETTA HAR HÄNT – HELA HISTORIEN: ‼️ Under våren sökte Alternativ för Sverige tillstånd för torgmöten i en rad olika städer. På de flesta håll fungerade tillståndsprocessen väl, dock inte i Växjö.

▪️ Partiet hade sökt den självklara platsen Speakers corner mitt i Växjö, där alla partier håller tal. Platsen var ledig, och Växjö kommun godkände ansökan. Men då gick kommissarien Ola Severinsson på Växjöpolisen plötsligt in och förbjöd partiet att tala där, med hänvisning till att det blir ”för stor påverkan på platsen vad gäller övrigas möjlighet att passera, passerande trafik mm”. Speakers corner är en upphöjd scen som ligger på en gågata (=ingen trafik!) så hans verkliga orsak att neka oss platsen måste ha varit något annat.

❌ I själva verket har Ola Severinsson politiska antipatier mot Alternativ för Sverige. Tidigare uttalade han sig så här om Sverigedemokraterna: ”Jag gillar inte heller deras åsikter”.

▪️ Partiet sökte en ny central plats, framför Palladium, men nekades även där.

▪️ Till slut gav Ola Severinsson tillstånd till partiet att tala på Vattentorget, som inte ligger i centrum och där betydligt färre passerar. Inför mötet lämnade Växjö kommun ut nyckeln till elskåpet till partiet så att vi skulle kunna koppla in högtalarna på platsen. Kommunen skötte sig bra genom hela processen.

▪️ Men även här uppstod problem: Växjöpolisen fortsatte att trakassera Alternativ för Sverige. När Gustav Kasselstrand anlände till torget, fick han besked av polisinsatschefen på plats att partiet INTE skulle få tala på den del av torget som vi sökt och skickat in till polisen. ‼️ Istället visade det sig att Växjöpolisen i tysthet ändrat platsen, från torgets bästa del till torgets sämsta del. Den anvisade platsen var nu den i särklass mest avlägsna delen av torget, längst in, där ingen människa rör sig och där inga sittplatser finns. Partiet skulle inte ens kunna koppla in högtalarna till elskåpet – så långt bort var det.

🔥 På alla andra torgmöten har dialogen mellan partiet och poliserna på plats fungerat utmärkt och varit vänlig. Men här förklarade polisinsatschefen att han skulle polisanmäla partiledaren för brott mot ordningslagen om han trotsade polisens anvisning.

👊 NOG ÄR NOG! Vi i Alternativ för Sverige söker alltid bästa möjliga dialog med polisen, och ofta fungerar det. Vi tolererar till och med att polisen fattar ett antal ofördelaktiga beslut för oss, som här i Växjö där vi nekades två mer centrala platser. Men även vi har en gräns som man inte passerar. Inför polisens hot gick Gustav Kasselstrand iväg och funderade i två minuter, och återvände sedan med beskedet: ”Ni får polisanmäla mig, så får vi ses i rätten.”

🚓 Poliserna på plats försökte påstå att det var tillståndsenheten som var ansvarig, men Gustav Kasselstrand synade detta argument som en bortförklaring och menade att poliserna skulle kunna strunta i att upprätta anmälan – om de ville. Bara låta mötet äga rum. ”Ni kan ju se att vi genomför torgmötet här utan att springa runt och upprätta anmälningar samtidigt som folk skjuter huvudet av varandra i Araby? Ni har väl annat att göra än att springa och polisanmäla mig? Gäng etablerar sig i Växjö, och ni jagar mig?”

❓ Vad tycker du? Gjorde Gustav Kasselstrand rätt som inte vek ned sig inför Växjöpolisens utpressning? 🇸🇪 Säg nej till myndighetsaktivism. Rösta på Alternativ för Sverige i EU-valet!